កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង Toul Tum Poung 1

បានរកឃើញ 16 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, and others

2Flat for Rant in Toul Tompoung

ផ្ទះល្វែង  
$4,000
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2Flat for Rant in Toul Tompoung

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

02 Bedroom For Rent Near Russian Market

ផ្ទះល្វែង  
$300
2 2 1m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 02 Bedroom For Rent Near Russian Market

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Touch Heng
+85570670009

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business Flat For Rent Near Russian Market,Rental Price:$4500 Per Month Size: 8m x 18m

ផ្ទះល្វែង  
$4,500 $4,500/m2
7 8
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business Flat For Rent Near Russian Market,Rental Price:$4500 Per Month Size: 8m x 18m

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

fully furnished 2 bedrooms renovated first flat house available for rent

ផ្ទះល្វែង  
$500
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - fully furnished 2 bedrooms renovated first flat house available for rent

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Cam Home Realty
093207955

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Flats for rent Size: 8m x 18m Rental price: $2,700 per month

ផ្ទះល្វែង  
$2,700 $2,700/m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Flats for rent Size: 8m x 18m Rental price: $2,700 per month

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for rent on Russian Blvd, Rental price: $2,500/month

ផ្ទះល្វែង  
$2,500 $2,500/m2
8 8
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for rent on Russian Blvd, Rental price: $2,500/month

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន

ផ្ទះល្វែង  
$2,000
2 1 77m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន តំលៃ : 2000$/ខែ ទីតាំង : សង្កាត់ទួលទំពូង1 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងជាន់ក្រោមសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន

ផ្ទះល្វែង  
$800
2 3 56m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងជាន់ក្រោមសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន តំលៃ : 800$/ខែ ទីតាំង : សង្កាត់ទួលទំពូង1 ខណ្ឌចំការមន ភ្...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងជាន់ក្រោមសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

7 Bedrooms Flat for Rent in Chamkarmon

ផ្ទះល្វែង  
$4,500
7 7 187m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
7 Bedrooms Flat for Rent in Chamkarmon សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 7 Bedrooms Flat for Rent in Chamkarmon

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

5 Bedrooms Flat for Rent in Toul Tum Poung 1

ផ្ទះល្វែង  
$3,500
5 5 187m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
5 Bedrooms Flat for Rent in Toul Tum Poung 1 សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedrooms Flat for Rent in Toul Tum Poung 1

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី