កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់លក់ ក្នុង Russey Keo

បានរកឃើញ 32 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Sale in Russey Keo, Phnom Penh

ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់នៅបុរី មង្គលភ្នំពេញ

ផ្ទះល្វែង  
$111,000 $111,000/m2
4 5 1 57m2
ទួលសង្កែ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់នៅបុរី មង្គលភ្នំពេញ តំលៃលក់ : 111,000$ ចរចាកាត់ប្លង់រឹងជូន ទីតាំង : សង្កាត់ទួ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់នៅបុរី មង្គលភ្នំពេញ

ទួលសង្កែ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ផ្ទះល្វែង  
$149,000 $149,000/m2
4 5 1 67m2 S
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា – តម្លៃ​ 149,000$ _ចរចា កាត់ប្លង់រឹងជូន ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់និងជួល នៅបុរី មង្គលភ្នំពេញ

ផ្ទះល្វែង  
$130,000 $130,000/m2
4 5 1 65m2
ទួលសង្កែ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់និងជួល នៅបុរី មង្គលភ្នំពេញ តំលៃលក់ : 130,000$ ចរចាកាត់ប្លង់រឹងជូន តំលៃជួល : ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់និងជួល នៅបុរី មង្គលភ្នំពេញ

ទួលសង្កែ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

#29, St. 13, Borey Piphop Tmey

ផ្ទះល្វែង  
$95,000 $1,420/m2
4 3 1 66m2 2 N
ច្រាំងចំរេះ២, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ sale នៅ Chrang Chamres 2, Russey Keo, Phnom Penh ជាមួយ $95,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - #29, St. 13, Borey Piphop Tmey

ច្រាំងចំរេះ២, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Luongkhampha Va
+85512910305

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ផ្ទះល្វែង  
$149,000 $149,000/m2
4 5 1 68m2 E
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា – តម្លៃ​ 149,000$ _ចរចា កាត់ប្លង់រឹងជូន ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ផ្ទះល្វែង  
$113,000 $113,000/m2
4 5 1 68m2 E
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា – តម្លៃ​ 113,000$ _ចរចា កាត់ប្លង់រឹងជូន ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងនៅផ្លូវកែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ផ្ទះល្វែង  
$160,000 $160,000/m2
4 5 1 68m2 S
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងនៅផ្លូវកែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា – តម្លៃ​ 160,000$ _ចរចា កាត់ប្ល...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងនៅផ្លូវកែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់នៅជិតវត្តទួល

ផ្ទះល្វែង  
$93,000 $93,000/m2
4 4 1 67m2 S/W
ទួលសង្កែ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់នៅជិតវត្តទួល តំលៃ: 93,000$ ចរចាកាត់ប្លង់រឹងជូន ទីតាំង : សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់នៅជិតវត្តទួល

ទួលសង្កែ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ផ្ទះល្វែង  
$119,000 $119,000/m2
4 5 1 67m2 E
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា – តម្លៃ​ 119,000$ _ចរចា កាត់ប្លង់រឹងជូន ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ផ្ទះល្វែង  
$125,000
4 5 1 67m2 S
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា – តម្លៃ​ 125,000$ _ចរចា កាត់ប្លង់រឹងជូន ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។