កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់លក់ ក្នុង Phsar Chas

បានរកឃើញ 11 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Sale in Phsar Chas, Daun Penh, and others

Newly Renovated Apartment On Street 19

ផ្ទះល្វែង  
$49,000
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Newly Renovated Apartment On Street 19 សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Newly Renovated Apartment On Street 19

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand New Second Floor Apartment On Street 19 available for sale

ផ្ទះល្វែង  
$69,000
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Brand New Second Floor Apartment On Street 19 available for sale សម្រា...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New Second Floor Apartment On Street 19 available for sale

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Great Renovation Opportunity, 2nd Floor St110 for sale in Phsar Chas

ផ្ទះល្វែង  
$55,000
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Great Renovation Opportunity, 2nd Floor St110 for sale in Phsar Chas ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Great Renovation Opportunity, 2nd Floor St110 for sale in Phsar Chas

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Flats to Renovate, St 5 With Two Bedroom for Sale Near Riverside

ផ្ទះល្វែង  
$64,400
2 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
2 Flats to Renovate, St 5 With Two Bedroom for Sale Near Riverside សម្រាប...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Flats to Renovate, St 5 With Two Bedroom for Sale Near Riverside

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Great Renovation Opportunity On Top Floor for Sale in Riverside

ផ្ទះល្វែង  
$67,000
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Great Renovation Opportunity On Top Floor for Sale in Riverside សម្រាប់ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Great Renovation Opportunity On Top Floor for Sale in Riverside

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Great Renovation Opportunity On Top Floor for Sale in Riverside

ផ្ទះល្វែង  
$67,000
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Great Renovation Opportunity On Top Floor for Sale in Riverside សម្រាប់ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Great Renovation Opportunity On Top Floor for Sale in Riverside

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Gorgeous Flat For sale In Phsar Chas

ផ្ទះល្វែង  
$100,000
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Gorgeous Flat For sale In Phsar Chas សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, C...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Gorgeous Flat For sale In Phsar Chas

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Stunning Flat In RiverSide

ផ្ទះល្វែង  
$105,000
1 2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Stunning Flat In RiverSide សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stunning Flat In RiverSide

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Great Access, Renovation Delight

ផ្ទះល្វែង  
$75,000
2 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Great Access, Renovation Delight សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, Cambo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Great Access, Renovation Delight

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Sale

ផ្ទះល្វែង  
$290,000
3 3
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Price (USD) : $ 290,000.00 ,Location : Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Sale

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។