កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង 7 Makara

បានរកឃើញ 11 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in 7 Makara, Phnom Penh

2 Bedroom Renovate Townhouse Rental In Mittapheap

ផ្ទះល្វែង  
$750
2 3 200m2
អូរឬស្សី២, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Ou Ruessei 2, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Renovate Townhouse Rental In Mittapheap

អូរឬស្សី២, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Prolit

ផ្ទះល្វែង  
$600
2 2 72m2
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Prolit

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Townhouse For Rent In Veal Vong

ផ្ទះល្វែង  
$400
1 1 36m2
អូរឬស្សី២, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Ou Ruessei 2, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Townhouse For Rent In Veal Vong

អូរឬស្សី២, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Veal Vong

ផ្ទះល្វែង  
$950
3 2 120m2
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Veal Vong

វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Duplex Renovated Townhouse For Rent In Boeng Prolit

ផ្ទះល្វែង  
$1,900
3 4 250m2
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Duplex Renovated Townhouse For Rent In Boeng Prolit

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Renovated Townhouse For Sale In Boeng Prolit

ផ្ទះល្វែង  
$110,000
2 2 100m2
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Renovated Townhouse For Sale In Boeng Prolit

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Townhouse For Rent In Wat Phnom

ផ្ទះល្វែង  
$500
2 2 60m2
អូរឬស្សី១, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Ou Ruessei 1, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Wat Phnom

អូរឬស្សី១, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Studio Townhouse For Rent In Bak Touk

ផ្ទះល្វែង  
$400
1 1 60m2
អូរឬស្សី២, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Ou Ruessei 2, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Studio Townhouse For Rent In Bak Touk

អូរឬស្សី២, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Boeng Prolit

ផ្ទះល្វែង  
$750
2 2 100m2
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Boeng Prolit

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Beautiful Apartment For Rent In Boeng Prolit

ផ្ទះល្វែង  
$600
1 2 70m2
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Beautiful Apartment For Rent In Boeng Prolit

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។