កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង Toul Kork

បានរកឃើញ 59 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in Toul Kork, Phnom Penh

1 Bedroom Studio Townhouse For Rent In Boeng Kak II

ផ្ទះល្វែង  
$300
1 1 38m2
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Studio Townhouse For Rent In Boeng Kak II

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Kak II

ផ្ទះល្វែង  
$400
2 1 38m2
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Kak II

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

7 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Depo III

ផ្ទះល្វែង  
$3,500
7 6
អូរឬស្សី៤, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Depou III, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 7 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Depo III

អូរឬស្សី៤, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

6 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Kak II

ផ្ទះល្វែង  
$2,000
6 3 400m2
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 6 Bedroom Townhouse For Rent In Boeng Kak II

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Villa For Rent In Boeng Kak II

ផ្ទះល្វែង  
$1,600
3 4 350m2
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Villa For Rent In Boeng Kak II

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

6 Unit Boutique Townhouse For Rent In Boeng Kak I

ផ្ទះល្វែង  
$4,500
6 7 800m2
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 6 Unit Boutique Townhouse For Rent In Boeng Kak I

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat House For Rent Near Phsar Depho Price: $600/month

ផ្ទះល្វែង  
$600 $600/m2
4 3
ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat House For Rent Near Phsar Depho Price: $600/month

ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat House For Rent Near Phsar Depo Rental Price: $1,500/month

ផ្ទះល្វែង  
$1,500 $1,500/m2
6 5
ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat House For Rent Near Phsar Depo Rental Price: $1,500/month

ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Beautiful Townhouse In Teuk Laak II

ផ្ទះល្វែង  
$450
2 1 55m2
ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Beautiful Townhouse In Teuk Laak II

ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Beautiful Townhouse For Rent In Boeng Kak II

ផ្ទះល្វែង  
$350
2 2 85m2
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 41 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Beautiful Townhouse For Rent In Boeng Kak II

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។