កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង Phsar Kandal I

បានរកឃើញ 17 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in Phsar Kandal I, Daun Penh, and others

3 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I

ផ្ទះល្វែង  
$1,300
3 3 250m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I |

ផ្ទះល្វែង  
$400
1 1 45m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I |

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Renovated Apartment For Rent In Pshal Kandal

ផ្ទះល្វែង  
$850
1 1 50m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Renovated Apartment For Rent In Pshal Kandal

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I

ផ្ទះល្វែង  
$300
2 1 45m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Phsar Kandal

ផ្ទះល្វែង  
$500
3 2 80m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Phsar Kandal

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

First Floor Flat House For Rent $600 in Riverside Area

ផ្ទះល្វែង  
$600
1 1 76m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - First Floor Flat House For Rent $600 in Riverside Area

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Prime One Real Estate
(+855)89 989 797

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

បន្ទប់ជួលជិតម៉ាត់ទន្លេ​

ផ្ទះល្វែង  
$280
1 1 1
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បន្ទប់ជួលជិតម៉ាត់ទន្លេ​

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Jenet Jerry
+855968728723

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I

ផ្ទះល្វែង  
$300
2 2 60m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Twin Bed Townhouse For Rent In Phsar Kandal

ផ្ទះល្វែង  
$600
1 1 35m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Twin Bed Townhouse For Rent In Phsar Kandal

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I

ផ្ទះល្វែង  
$350
2 2 88m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Kandal I

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។