កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់លក់ ក្នុង Bkk 3

បានរកឃើញ 8 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Sale in BKK 3, Chamkarmon, and others

Good Location

ផ្ទះល្វែង  
$360,000
BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $360,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Good Location

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

ជួប សារ៉ន
+855 95 320 333

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat house for sale in Boeng Keng Kang 3 with hard tittle Sale Price: $360000 (negotiated)

ផ្ទះល្វែង  
$360,000 $360,000/m2
5 6
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $360,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat house for sale in Boeng Keng Kang 3 with hard tittle Sale Price: $360000 (negotiated)

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ចាន់ យ៉ារិទ្ធិ
+855-92701213

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat house for sale in Boeng Keng Kang 3 Sale Price: $370000 (negotiated)

ផ្ទះល្វែង  
$370,000 $370,000/m2
5 6
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $370,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat house for sale in Boeng Keng Kang 3 Sale Price: $370000 (negotiated)

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ចាន់ យ៉ារិទ្ធិ
+855-92701213

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat house for sale in Boeng Keng Kang 3 with hard tittle Price: $330000

ផ្ទះល្វែង  
$330,000 $330,000/m2
5 6
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $330,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat house for sale in Boeng Keng Kang 3 with hard tittle Price: $330000

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ចាន់ យ៉ារិទ្ធិ
+855-92701213

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice flat house for sale, Size: 4m x 25m Sale price: $400000 (negotiated)

ផ្ទះល្វែង  
$400,000 $400,000/m2
6 6
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $400,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice flat house for sale, Size: 4m x 25m Sale price: $400000 (negotiated)

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice flat house for sale, Land size: 5.8mx25m Sale price: $380000 (negotiated)

ផ្ទះល្វែង  
$380,000 $380,000/m2
6 6
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $380,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice flat house for sale, Land size: 5.8mx25m Sale price: $380000 (negotiated)

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Good located flat house for sale, very suitable for residential business and office Sale price: $450000

ផ្ទះល្វែង  
$450,000 $450,000/m2
7 7
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $450,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Good located flat house for sale, very suitable for residential business and office Sale price: $450000

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Main street flat house for sale,Size: 4m x 25m Sale price: $530000 (negotiated)

ផ្ទះល្វែង  
$530,000 $530,000/m2
4 2
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $530,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Main street flat house for sale,Size: 4m x 25m Sale price: $530000 (negotiated)

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។