កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល ក្នុង Phnom Penh

បានរកឃើញ 82 សណ្ឋាគារ សម្រាប់ Rent in Phnom Penh

Building for Rent

សណ្ឋាគារ  
$6,500
40 41
ទឹកល្អក់៣, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 3, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Rent

ទឹកល្អក់៣, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

អគាសម្រាប់ជួល

សណ្ឋាគារ  
$20,000
15 N
ស្ទឹងមានជ័យ២, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ID : Pk-00016-22 អគាសម្រាប់ជួល • ទីតាង សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ ផ្លូវលេខ217 អាចបើកអាជីវក...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - អគាសម្រាប់ជួល

ស្ទឹងមានជ័យ២, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Khvanpheakdey Realtor
+85585777803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

CORNER HOTEL, RESTAURANT AND MASSAGE FOR LEASE

សណ្ឋាគារ  
$20,000
37
19 Street 13, ជ័យជំនះ, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Chey Chumneah, Phnom Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - CORNER HOTEL, RESTAURANT AND MASSAGE FOR LEASE

19 Street 13, ជ័យជំនះ, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building for Rent

សណ្ឋាគារ  
$12,000
52 53
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Rent

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building for Sale/Rent,

សណ្ឋាគារ  
$11,000 $4,127/m2
66 68
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $2,600,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Sale/Rent,

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

93 Bedroom Hotel Building For Rent In Phnom Penh Thmey

សណ្ឋាគារ  
$30,000
93 93 1500m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 93 Bedroom Hotel Building For Rent In Phnom Penh Thmey

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

សណ្ឋាគារសំរាប់ជួលរឺលក់នៅ ទូលគោក

សណ្ឋាគារ  
$6,000
40 45
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ $1,600,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - សណ្ឋាគារសំរាប់ជួលរឺលក់នៅ ទូលគោក

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

សណ្ឋាគារសំរាប់ជួលរឺលក់នៅ ទូលគោក

សណ្ឋាគារ  
$6,000
40 45
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ $1,600,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - សណ្ឋាគារសំរាប់ជួលរឺលក់នៅ ទូលគោក

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Villa For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$8,000
ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Villa For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Corner Building For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$5,000
7 10 241m2
ទួលគោក, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Building For Rent - Toul Kork, Phnom Penh

ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។