កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល ក្នុង 7 Makara

បានរកឃើញ 8 សណ្ឋាគារ សម្រាប់ Rent in 7 Makara, Phnom Penh

Building for Rent

សណ្ឋាគារ  
$12,000
52 53
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Rent

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel for rent Sangkat 7 makara,Land size: 20mx25m Rental Price: $45,000/month

សណ្ឋាគារ  
$45,000 $45,000/m2
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel for rent Sangkat 7 makara,Land size: 20mx25m Rental Price: $45,000/month

វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building ( Apartment ) for Rent | 30 Unit | Boeung Prolit

សណ្ឋាគារ  
$15,000
30 30 10 408m2 408
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building ( Apartment ) for Rent | 30 Unit | Boeung Prolit

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

រស់ សុជាតិ
+85517500732

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

69-Room hotel building for rent @ Khan 7 Makara

សណ្ឋាគារ  
$23,000
69 70 15 N
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 69-Room hotel building for rent @ Khan 7 Makara

វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

New hotel building for rent

សណ្ឋាគារ  
$25,000
70 10
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - New hotel building for rent

វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Naomi Trotz
089728851

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel for rent in 7makara Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$18,000
Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel for rent in 7makara Phnom Penh

Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh

Prestige Homes Cambodia
+855763333822

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

អគារថ្មី 9 ជាន់លក្ខណ:សណ្ឋាគារសម្រាប់ជួល

សណ្ឋាគារ  
$23,000
70 286m2
Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
អគារថ្មី 9 ជាន់លក្ខណ:សណ្ឋាគារសម្រាប់ជួល ទីតាំង: ផ្លូវលេខ134, សង្កាត់វាលវង់, ខណ្ឌ 7 មករានៅជិតអគារ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - អគារថ្មី 9 ជាន់លក្ខណ:សណ្ឋាគារសម្រាប់ជួល

Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel for rent in Sangkat Mittapheap

សណ្ឋាគារ  
$15,000
51 320m2
មិត្តភាព, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ដែលមានទីត...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel for rent in Sangkat Mittapheap

មិត្តភាព, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី