កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 236 សណ្ឋាគារ សម្រាប់ Rent in Siem Reap, Siem Reap

Boutique Hotel Business for Sale in Siem Reap-Sala Kamreuk

សណ្ឋាគារ  
$2,500 $29/m2
13 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $60,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Boutique Hotel Business for Sale in Siem Reap-Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Guesthouse for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

សណ្ឋាគារ  
$3,500
26 26 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន…
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Guesthouse for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Guesthouse for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

សណ្ឋាគារ  
$2,500
11 13 S/W
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន…
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Guesthouse for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Bungalow Property for Rent in Siem Ream-Svay Dangkum

សណ្ឋាគារ  
$3,000
8
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស…
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Bungalow Property for Rent in Siem Ream-Svay Dangkum

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Bungalow Property for Rent in Siem Reap-Chreav

សណ្ឋាគារ  
$2,500
ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chreav, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នក…
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Bungalow Property for Rent in Siem Reap-Chreav

ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

BEAUTIFUL 1 AND 2 BEDROOM - BOUTIQUE HOTEL - FOR RENT - SIEM REAP

សណ្ឋាគារ  
$4,200
13 1 1 1000m2 2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BEAUTIFUL 1 AND 2 BEDROOM - BOUTIQUE HOTEL - FOR RENT - SIEM REAP

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

សណ្ឋាគារសំរាប់ជួល

សណ្ឋាគារ  
$1,300
20 20 220m2
សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យអេសអាយអាយអាយអេសអរ - អង្គរអាគ្នេយ៍អាស៊ីសឺវ៉េវមានមោទនភាពក្នុងការបង្ហាញបញ្ជីថ្មីខាងក្រោម។ ស…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - សណ្ឋាគារសំរាប់ជួល

សៀមរាប, សៀមរាប

Admin ADMIN
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

BOUTIQUE HOTEL 12 BEDROOMS FOR RENT IN SIEM REAP

សណ្ឋាគារ  
$1,500
12 13 1 300m2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BOUTIQUE HOTEL 12 BEDROOMS FOR RENT IN SIEM REAP

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

39 BED HOTEL - FOR RENT - ALONG THE RIVER - SIEM REAP

សណ្ឋាគារ  
$10,000
39 40 1 308m2
សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មា…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 39 BED HOTEL - FOR RENT - ALONG THE RIVER - SIEM REAP

សៀមរាប, សៀមរាប

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

HOTEL FOR RENT - SVAY DOUNGKUM - SIEM REAP

សណ្ឋាគារ  
$3,000
24 25 180m2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - HOTEL FOR RENT - SVAY DOUNGKUM - SIEM REAP

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី