កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល ក្នុង Phsar Kandal I

បានរកឃើញ 6 សណ្ឋាគារ សម្រាប់ Rent in Phsar Kandal I, Daun Penh, and others

Hotel for Rent Daun Penh Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$12,000
172m2
ផ្សារកណ្ដាល, ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Cambodia ជាមួយ $12,000. . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel for Rent Daun Penh Phnom Penh

ផ្សារកណ្ដាល, ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

KOSAL
+855-92876801

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice Whole Hotel for Rent at Riverside

សណ្ឋាគារ  
$23,000
54 2184m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice Whole Hotel for Rent at Riverside

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Edwin 21
+85595333628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Beautiful Whole Hotel for Rent Near Riverside

សណ្ឋាគារ  
$23,000
54 2184m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beautiful Whole Hotel for Rent Near Riverside

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Century 21 Regent Realty
+85599555668

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4-star Riverside hotel for sale $4.6 million

សណ្ឋាគារ  
$25,000
54 57 1 1900m2 E
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Freer is proud to present this delightful hotel now available for lease in one of the busie...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4-star Riverside hotel for sale $4.6 million

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

HOTEL FOR SALE /RENT IN Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$23,000
55 166m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $4,600,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - HOTEL FOR SALE /RENT IN Phnom Penh

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Naomi Trotz
089728851

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel Building Located In Very Good Location Near Riverside 14 Floors, 54 Rooms, 25000$/month

សណ្ឋាគារ  
$25,000
54 56
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel Building Located In Very Good Location Near Riverside 14 Floors, 54 Rooms, 25000$/month

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ly Real Estate In Cambodia
077484870

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។