កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់ជួល ក្នុង Battambang

បានរកឃើញ 16 ផ្ទះ សម្រាប់ Rent in Battambang

RENT HOUSE; HOUSE RENT ; APARTMENT IN CAMBODIA BATTAMBANG

ផ្ទះ  
$350
3 3
1734 kam son street (ខាំសន), ព្រែកខ្ពប, ឯកភ្នំ, បាត់ដំបង
house for rent , apartment,rent house new house (battambang) សម្រាប់ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - RENT HOUSE; HOUSE RENT ; APARTMENT IN CAMBODIA BATTAMBANG

1734 kam son street (ខាំសន), ព្រែកខ្ពប, ឯកភ្នំ, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House for rent in Daun Penh

ផ្ទះ  
$800
1 1
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
House for rent in Daun Penh, very good for opening office, crowned area, city center, near ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for rent in Daun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Ground floor flat for sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$350,000
6 3
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Ground floor flat for sale in Daun Penh, located in riverside area, near market, near banks...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ground floor flat for sale in Daun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 floors Flat for rent in Daun Penh

ផ្ទះ  
$1,200
5 6
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
3 floors Flat for rent in Daun Penh, Good location, living room, kitchen, near Local market...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 floors Flat for rent in Daun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

5 bedrooms House for rent at Daun Penh

ផ្ទះ  
$1,000
5 3
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
[:en]5 bedrooms House for rent at Daun Penh, Can be used to open an office, good location, ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 bedrooms House for rent at Daun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Ground floor House for rent in Boeng Raing Daun Penh

ផ្ទះ  
$600
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Ground floor House for rent in Boeng Raing Daun Penh, Can be used to open an office, built ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ground floor House for rent in Boeng Raing Daun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House for rent in Boeng Raing with 2 floors

ផ្ទះ  
$700
2 1
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
House for rent in Boeng Raing with 2 floors, Good location, Khmer style house, living room,...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for rent in Boeng Raing with 2 floors

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

[:en]Building for rent in Daun penh[:]

ផ្ទះ  
$9,200
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
[:en]Building for rent in Daun penh, very good for opening business, crowned area, city cen...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - [:en]Building for rent in Daun penh[:]

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

[:en]Building for rent on corner in Daun Penh[:]

ផ្ទះ  
$4,800
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
[:en]Building for rent on corner in Daun Penh, good for office, company, big shop, restaura...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - [:en]Building for rent on corner in Daun Penh[:]

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

5 Bedrooms flat house for rent in Boeng Raing

ផ្ទះ  
$1,300
5 4
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
5 Bedrooms flat house for rent in Boeng Raing, Crowded place, good condition, good location...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedrooms flat house for rent in Boeng Raing

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។