រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់ជួល in Penh

បានរកឃើញ 2337 ផ្ទះ សម្រាប់ Rent ក្នុង កម្ពុជា

2 Bedroom House in Siem Reap

ផ្ទះ  
$750
2 1 3 1m2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom House in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+85578904408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom House in Siem Reap

House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$1,500
7 9 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

DaBest Properties Cambodia Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

House for Rent in Siem Reap - Wat Bo

ផ្ទះ  
$550
2 2 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Wat Bo

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Wat Bo

5 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$1,000
5 4 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 5 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

3 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

ផ្ទះ  
$500
3 4 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $500. . ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 3 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

House for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

ផ្ទះ  
$500
3 3 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

House for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

ផ្ទះ  
$600
3 3
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

ផ្ទះស្អាតសំរាប់ជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ

ផ្ទះ  
$1,600
3 3 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះស្អាតសំរាប់ជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ផ្ទះស្អាតសំរាប់ជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ

Luxurious Villa for Rent in BKK1

ផ្ទះ  
$10,000
6 7
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Luxurious Villa for Rent in BKK1

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ប្រាជ្ញ ច័ន្ទឧត្តម
+855 12 236 658

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Luxurious Villa for Rent in BKK1

BEAUTIFUL, BRAND NEW 2 BEDROOM HOUSE FOR RENT-SLORKRAM

ផ្ទះ  
$650
2 3
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BEAUTIFUL, BRAND NEW 2 BEDROOM HOUSE FOR RENT-SLORKRAM

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Choch Chor
+855-92669645

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - BEAUTIFUL, BRAND NEW 2 BEDROOM HOUSE FOR RENT-SLORKRAM

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: