កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 730 ផ្ទះ សម្រាប់ Rent in Siem Reap, Siem Reap

House For Rent in Siem Reap- Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$600
3 4 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន…
បានចុះបញ្ជី: 81 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House For Rent in Siem Reap- Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

6 Bedroom Villa for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$1,500
6 7 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន…
បានចុះបញ្ជី: 91 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 6 Bedroom Villa for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

3 Bedroom House for Rent in Siem Reap - Slor Kram

ផ្ទះ  
$500
3 4 1
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង…
បានចុះបញ្ជី: 91 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom House for Rent in Siem Reap - Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2 Bedroom Villa for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$500
2 3 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន…
បានចុះបញ្ជី: 91 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Villa for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2 Bedroom Villa for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$850
2 3 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន…
បានចុះបញ្ជី: 91 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Villa for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$2,000
3 4 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្…
បានចុះបញ្ជី: 101 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

—Well-priced, 2 bedroom house at $350 p/m—

ផ្ទះ  
$350
2 2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច…
បានចុះបញ្ជី: 161 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - —Well-priced, 2 bedroom house at $350 p/m—

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Chor CHOCH
+855-92669645

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Spacious 7 bedrooms house for rent -Salakamreuk

ផ្ទះ  
$1,500
7 8
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច…
បានចុះបញ្ជី: 161 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Spacious 7 bedrooms house for rent -Salakamreuk

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Chor CHOCH
+855-92669645

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Beautiful 4 bedrooms house for rent -Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$1,500
4 5
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច…
បានចុះបញ្ជី: 161 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beautiful 4 bedrooms house for rent -Svay Dangkum

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Chor CHOCH
+855-92669645

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

House for Rent

ផ្ទះ  
$500
4 4
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ…
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី