កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់ជួល ក្នុង Phsar Thmei I

បានរកឃើញ 19 ផ្ទះ សម្រាប់ Rent in Phsar Thmei I, Daun Penh, and others

Flat for sale

ផ្ទះ  
$6,500
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មាន...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for sale

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

house for rent near central market

ផ្ទះ  
$3,300 $3,300/m2
1 5 1
Basak 61, ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $3,300. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - house for rent near central market

Basak 61, ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

BEN
+85561383886

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Guesthouse Building for rent near phsar thmey market Rental price: 5500$/m (negotiated)

ផ្ទះ  
$5,500 $5,500/m2
27 28
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Guesthouse Building for rent near phsar thmey market Rental price: 5500$/m (negotiated)

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 bedroom Flat For Rent in Daun Penh

ផ្ទះ  
$1,000
1 1 80m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ ....
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom Flat For Rent in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedrooms​ flat For Rent in Daun Penh

ផ្ទះ  
$700
2 2 130m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ ....
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms​ flat For Rent in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 bedrooms flat For Rent in Daun Penh

ផ្ទះ  
$800
3 2 153m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ ....
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedrooms flat For Rent in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Ground floor house for rent & sale Price: $2500/month Size: 9mx15m

ផ្ទះ  
$2,500 $900,000/m2
1 2
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale/rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $900,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ground floor house for rent & sale Price: $2500/month Size: 9mx15m

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Sovannphum Real Estate Investment
+855-015448800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Ground floor house for rent,Price: $800/month Size: 4.2m x20m

ផ្ទះ  
$800 $800/m2
2 1
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ground floor house for rent,Price: $800/month Size: 4.2m x20m

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House for rent Near Phsar Thmey, Rental price: $3000 per month, Land size: 12mx28m

ផ្ទះ  
$3,000 $3,000/m2
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for rent Near Phsar Thmey, Rental price: $3000 per month, Land size: 12mx28m

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Ground floor House for rent

ផ្ទះ  
$6,000
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ground floor House for rent

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។