រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Phnom Penh

Call Agent - Flat house for sale

Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Kha Sovannaroeurt
092610633 / 093576119

Contact Agent - Flat house for sale

Call Agent - Land for Sale

Preaek Lieb, Chroy Changvar, Phnom Penh

Kha Sovannaroeurt
092610633 / 093576119

Contact Agent - Land for Sale

Call Agent - Central Market | 2 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Veal Vong | $750

Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

Contact Agent - Central Market | 2 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Veal Vong | $750

Call Agent - Beautiful Flat with Jacuzzi for Sale in 7 Makara

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

Sahasavat LONG
+855-17835253

Contact Agent - Beautiful Flat with Jacuzzi for Sale in 7 Makara

Call Agent - Flat house for sale

Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Kha Sovannaroeurt
092610633 / 093576119

Contact Agent - Flat house for sale

Call Agent - Flat house for sale

Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Kha Sovannaroeurt
092610633 / 093576119

Contact Agent - Flat house for sale

Call Agent - Flat house for sale

Phsar Depou II, Toul Kork, Phnom Penh

Kha Sovannaroeurt
092610633 / 093576119

Contact Agent - Flat house for sale

Call Agent - Prek Pra ~ $130,000 ~ house for Sale.( Urgently)

Preaek Pra, Chbar Ampov, Phnom Penh

Thyna BUN
+855 99 655 881

Contact Agent - Prek Pra ~ $130,000 ~ house for Sale.( Urgently)

Call Agent - Villa For Rent in Toul Kork Area

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

Khmer Amrit Agent
+855 15 737 011

Contact Agent - Villa For Rent in Toul Kork Area

Call Agent - House For Sale

Kbal Kaoh, Chbar Ampov, Phnom Penh

Khmer Amrit Agent
+855 15 737 011

Contact Agent - House For Sale

Multi property enquiry