រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Chamkarmon

Call Agent - វីទ្បានៅបឹងកេងកង១ លេខ ៣៤ ផ្លូវ ៣១០ (ចរចាបាន)

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Seng Vibol
098312198

Contact Agent - វីទ្បានៅបឹងកេងកង១ លេខ ៣៤ ផ្លូវ ៣១០ (ចរចាបាន)

Call Agent - House for Sale In Boeung Keng Kang 3

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Ny Tinat
+855 12 641 864

Contact Agent - House for Sale In Boeung Keng Kang 3

Call Agent - Modern 3-Bedroom Unit in High-Rise Apartment Complex

Contact Agent - Modern 3-Bedroom Unit in High-Rise Apartment Complex

Call Agent - Nice House for Sale In Toul Tom Poung Market

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Ny Tinat
+855 12 641 864

Contact Agent - Nice House for Sale In Toul Tom Poung Market

Call Agent - 公寓出售,2 间卧室,2卫生间, 价格:$280,000

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Thet Seyha
0883321071

Contact Agent - 公寓出售,2 间卧室,2卫生间, 价格:$280,000

Call Agent - Nice House for Sale In Tumnob Tuek

Tumnob Tuek, Chamkarmon, Phnom Penh

Ny Tinat
+855 12 641 864

Contact Agent - Nice House for Sale In Tumnob Tuek

Call Agent - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

Contact Agent - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac

Call Agent - ផ្ទះសំរាប់លក់នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ 2

Toul Svay Prey 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Houng
012773418

Contact Agent - ផ្ទះសំរាប់លក់នៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ 2

Call Agent - Apartment for rent at Tonle basak

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

Contact Agent - Apartment for rent at Tonle basak

Call Agent - House for Sale

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Century 21 Regent Realty
+85599555668

Contact Agent - House for Sale

Multi property enquiry