កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់លក់ ក្នុង Chbar Ampov

បានរកឃើញ 94 ផ្ទះ សម្រាប់ Sale in Chbar Ampov, Phnom Penh

Borey Sambath Meanheng III

តម្លៃលក់ចាប់ពី $85,500
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Retreat, Terrace, Unit, House  
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential House1 for sale2 ក្នុង Preaek Aeng3 ID 897094
ផ្ទះ
$132,222 $120/m2
5 6 120m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Borey Sambath Meanheng III

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Borey Sambath Meanheng
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House for Sale Urgent

ផ្ទះ  
$700,000
ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $700,000. . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 41 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Sale Urgent

ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Leang HUO
+855-89888300

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House for Sale Urgent

ផ្ទះ  
$400,000
ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $400,000. . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 41 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Sale Urgent

ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Leang HUO
+855-89888300

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House For Sale

ផ្ទះ  
$550,000
ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $550,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House For Sale

ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Key Real Estate Cambodia
+855-17999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Sales

ផ្ទះ  
$70,000
ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $70,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់ប...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Sales

ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Sales

ផ្ទះ  
$95,000
ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $95,000. . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Sales

ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Sales

ផ្ទះ  
$95,000
ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $95,000. . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Sales

ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House in Borey for sell

ផ្ទះ  
$65,000 $1/m2
3 3 2
ច្បារអំពៅទី១, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chbar Ampov I, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $65,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House in Borey for sell

ច្បារអំពៅទី១, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

លក្ខិណា Ah Na
+85586666744

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Sales

ផ្ទះ  
$86,000
ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $86,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់ប...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Sales

ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Sales

ផ្ទះ  
$95,000
ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $95,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Sales

ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។