រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់លក់ in Penh

បានរកឃើញ 1824 ផ្ទះ ក្នុង កម្ពុជា

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីមហាសែនសុខ

Borey Maha Sen Sok, ក្រាំងធ្នង់, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Creed Asia (Cambodia) Co., Ltd
+85517436756

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - បុរីមហាសែនសុខ

2 Bedroom House with a beautiful garden (close to Angkor Wat)

ផ្ទះ  
$72,000
2 1 1 82m2 1
គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $72,000. . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom House with a beautiful garden (close to Angkor Wat)

គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+85578904408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom House with a beautiful garden (close to Angkor Wat)

House for sale urgently

ផ្ទះ  
$93,000
3 4 1
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $93,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for sale urgently

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Socheat
087920142

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for sale urgently

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$300,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $300,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$300,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $300,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$250,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $250,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$500,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $500,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$360,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $360,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Olympia City

អូឡាំពិក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Condo, House, Retail  
1 ទៅ 2 1 ទៅ 103 m2
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 1 ទៅ 103 m2
អូឡាំពិក, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Olympia City

អូឡាំពិក, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Olympia City
+85517436756

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Olympia City

A

ផ្ទះ  
$5,000
5 5 5m2 5
អូរតាគី, ថ្មគោល, បាត់ដំបង
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Ou Ta Ki, Thma Koul, Battambang, Cambodia ជាមួយ $5,0...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - A

អូរតាគី, ថ្មគោល, បាត់ដំបង

ឈឿង គឺមហ៊ួ
010605664

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - A

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: