រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Por Sen Chey

Call Agent - ប្លង់រឹង

Concrete Road, Chaom Chau 1, Por Sen Chey, Phnom Penh

Nan Phearum
078219555

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Call Agent - ប្លង់រឹង

Phleung Chheh Roteh, Por Sen Chey, Phnom Penh

Nan Phearum
078219555

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Call Agent - ប្លង់រឹង

Chaom Chau 3, Por Sen Chey, Phnom Penh

Nan Phearum
078219555

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Call Agent - Flat house for sale

Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Kha Sovannaroeurt
092610633 / 093576119

Contact Agent - Flat house for sale

Call Agent - Flat house for sale

Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Kha Sovannaroeurt
092610633 / 093576119

Contact Agent - Flat house for sale

Call Agent - ផ្ទះលក់ ក្នុងបុរីឈូកវ៉ា 2 house for sale

Samraong Kraom, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia

lyly pan
0888222968

Contact Agent - ផ្ទះលក់ ក្នុងបុរីឈូកវ៉ា 2 house for sale

Call Agent - Rental whole villa with 8 bedrooms fully furnished , Phnom Penh

Trapeang Krasang, Por Sen Chey, Phnom Penh

Cam Home Realty
093207955

Contact Agent - Rental whole villa with 8 bedrooms fully furnished , Phnom Penh

Call Agent - house sell

Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

sopheak reak
016533584

Contact Agent - house sell

Call Agent - Land For Sale Kabsrov

Kabsrov, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Try Leaphea
085222928

Contact Agent - Land For Sale Kabsrov

Call Agent - ផ្ទះលក់ប្រញាប់ នៅកំបូល បង់មុនតែ $7,300 ចូលនៅ

#115 St. 09 Rd. 04, Kantaok, Por Sen Chey, Phnom Penh

PiphubThmey Kambol
099777531

Contact Agent - ផ្ទះលក់ប្រញាប់ នៅកំបូល បង់មុនតែ $7,300 ចូលនៅ

Multi property enquiry