កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់លក់ ក្នុង Phsar Chas

បានរកឃើញ 22 ផ្ទះ សម្រាប់ Sale in Phsar Chas, Daun Penh, and others

RENOVATION SHOP HOUSE & APARTMENT NEAR OLD MARKET

ផ្ទះ  
$4,000 $4,000/m2
11 10 280m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
RENOVATION SHOP HOUSE & APARTMENT NEAR OLD MARKET សម្រាប់ នៅ Phsar Chas...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - RENOVATION SHOP HOUSE & APARTMENT NEAR OLD MARKET

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial 02 Flats For Sale Along Street 70 Near Boueng Kaak

ផ្ទះ  
$480,000
4 4
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $480,000. . ប្រសិនបើអ្នកច...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial 02 Flats For Sale Along Street 70 Near Boueng Kaak

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Samay KONG
+855-11444765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 bedroom Flat for sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$160,000
1 2 95m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $1...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom Flat for sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedrooms Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$140,000
2 1 93m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $1...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$37,000
1 1 38m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $3...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Spacious 2 BR renovated townhouse for sale Phsar Chas

ផ្ទះ  
$140,000
2 3 120m2 4 N
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This townhouse will be a pleasure to live in – it is large, comfortable and full of natural...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Spacious 2 BR renovated townhouse for sale Phsar Chas

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

One bedroom renovated colonial shophouse for sale Old Market $105,000

ផ្ទះ  
$105,000
1 1 66m2 1 E
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located near to the Old Market, only three blocks from the riverfront, is this beautifully ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - One bedroom renovated colonial shophouse for sale Old Market $105,000

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for Sale Near Kondal Market

ផ្ទះ  
$700,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
L.size: (4x25m) B.size: (4x16m) Bed : 5 rooms Price : $700,000 Contact: 017 82 11 33...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for Sale Near Kondal Market

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Sotheanith PHATH
+855-17821133

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside | 1 Bedroom Townhouse For Sale In Phsar Chas | $100,000

ផ្ទះ  
$100,000
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Riverside | 1 Bedroom Townhouse For Sale In Phsar Chas | $100,000 សម្រាប់...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside | 1 Bedroom Townhouse For Sale In Phsar Chas | $100,000

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside | 2 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Phsah Chas | $450

ផ្ទះ  
$450
2 2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Riverside neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms, built-in ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside | 2 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Phsah Chas | $450

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។