កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់លក់ ក្នុង Phsar Kandal I

បានរកឃើញ 35 ផ្ទះ សម្រាប់ Sale in Phsar Kandal I, Daun Penh, and others

ShopHouse For Sale Near River Side Daun Penh

ផ្ទះ  
$720,000
263m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $720,000. . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ShopHouse For Sale Near River Side Daun Penh

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Rithy CHEA
+855-95556188

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$620,000
4 3 102m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$310,000
1 2 100m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$350,000
1 1 64m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedrooms Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$100,000
2 2 80m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 bedrooms Flat for sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$130,000
3 3 100m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedrooms Flat for sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat House for Sales

ផ្ទះ  
$500,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat House for Sales

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside | 2 Bedroom Classic Townhouse For Sale in Chey Chumneas | $580,000

ផ្ទះ  
$580
2 2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Riverside | 2 Bedroom Classic Townhouse For Sale in Chey Chumneas | $580,000 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside | 2 Bedroom Classic Townhouse For Sale in Chey Chumneas | $580,000

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside | 1 Bedroom Renovated Townhouse For Sale In Phsar Kandal I | $100,000

ផ្ទះ  
$100,000
1 1
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This renovated townhouse located in the Riverside neighbourhood has 1 bedroom, 1 bathroom, ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside | 1 Bedroom Renovated Townhouse For Sale In Phsar Kandal I | $100,000

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside | 1 Bedroom Townhouse For Sale In Phsah Kandal I | $79,000

ផ្ទះ  
$79,000
1 1
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Riverside neighborhood has 1 bedroom, 1 bathroom, natural lig...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside | 1 Bedroom Townhouse For Sale In Phsah Kandal I | $79,000

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។