កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់លក់ ក្នុង Phsar Thmei I

បានរកឃើញ 14 ផ្ទះ សម្រាប់ Sale in Phsar Thmei I, Daun Penh, and others

6 bedrooms Flat For Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$700,000
6 7 64m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 6 bedrooms Flat For Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedrooms Flat for Sale in Daun Penh

ផ្ទះ  
$100,000
2 3 100m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Flat for Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Ground floor house for rent & sale Price: $2500/month Size: 9mx15m

ផ្ទះ  
$900,000 $900,000/m2
1 2
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale/rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $900,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ground floor house for rent & sale Price: $2500/month Size: 9mx15m

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Sovannphum Real Estate Investment
+855-015448800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Olympic Stadium | 3 Bedroom Renovated Beautiful Townhouse For Sale In Veal Vong | $200,000

ផ្ទះ  
$200,000
3 3
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Olympic Stadium | 3 Bedroom Renovated Beautiful Townhouse For Sale In Veal Vong | $200...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Olympic Stadium | 3 Bedroom Renovated Beautiful Townhouse For Sale In Veal Vong | $200,000

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Central Market |1 Bedroom Unique Townhouse For Sale In Phsah Thmey III | $140,000

ផ្ទះ  
$140
1 1
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Central Market |1 Bedroom Unique Townhouse For Sale In Phsah Thmey III | $140,000 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Central Market |1 Bedroom Unique Townhouse For Sale In Phsah Thmey III | $140,000

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside | 2 Bedroom Duplex Renovated Townhouse For Rent In Phsah Thmey I | $1,200

ផ្ទះ  
$1,200
2 2
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This beautiful townhouse located in the Riverside neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms,...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside | 2 Bedroom Duplex Renovated Townhouse For Rent In Phsah Thmey I | $1,200

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Central Market | 2 Bedroom Renovated Townhouse Rental in Phsah Thmey I | $1,000

ផ្ទះ  
$1,000
2 4
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This renovated townhouse located in the Central Market neighbourhood has 2 bedrooms, 4 bath...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Central Market | 2 Bedroom Renovated Townhouse Rental in Phsah Thmey I | $1,000

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Central Market | 2 Bedroom Renovated Townhouse For Sale in Phsar Thmei I | $85,000

ផ្ទះ  
$85,000
2 2
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This renovated townhouse located in the Central Market neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bath...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Central Market | 2 Bedroom Renovated Townhouse For Sale in Phsar Thmei I | $85,000

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Central Market | 1 Bedroom Renovated Townhouse For Sale in Daun Penh I | $99,000

ផ្ទះ  
$99,000
1 2
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This recently renovated western townhouse located in the Central Market neighborhood has 1 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Central Market | 1 Bedroom Renovated Townhouse For Sale in Daun Penh I | $99,000

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Central Market | 1 Bedroom Renovated Townhouse For Sale In Phsah Thmey I | $52,000

ផ្ទះ  
$52,000
1 1
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This renovated townhouse located in the Central Market neighborhood has 1 bedroom, 1 bathro...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Central Market | 1 Bedroom Renovated Townhouse For Sale In Phsah Thmey I | $52,000

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី