រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Tonle Bassac

Call Agent - The Bridge SOHO&Residence

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Jacky Wu
0889967720

Contact Agent - The Bridge SOHO&Residence

Call Agent - Apartment for rent at Tonle basak

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

Contact Agent - Apartment for rent at Tonle basak

Call Agent - House for Sale

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Century 21 Regent Realty
+85599555668

Contact Agent - House for Sale

Call Agent - Land for sale in Tonle basak

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Basac Realty
+855 12 641 864

Contact Agent - Land for sale in Tonle basak

Call Agent - Land for sale in Tonle basak

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Poun Buntheng
+855 99 353 588

Contact Agent - Land for sale in Tonle basak

Call Agent - វីឡាសំម្រាប់លក់នៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់នៅលើផ្លូវលេខ 73

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Thida Ann
+855 23 964 099

Contact Agent - វីឡាសំម្រាប់លក់នៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់នៅលើផ្លូវលេខ 73

Call Agent - Tonle Bassac | 3 Bedroom Townhouse For Sale In Tonle Bassac

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

Contact Agent - Tonle Bassac | 3 Bedroom Townhouse For Sale In Tonle Bassac

Call Agent - The stunning Khmer villa updated for rent

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Pich (KHMER HOME Realty)
015 313 999

Contact Agent - The stunning Khmer villa updated for rent

Call Agent - House for Sale

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Century 21 Regent Realty
+85599555668

Contact Agent - House for Sale

Call Agent - Brand new house for rent near Independence Monument, Tonle Bassac Commune

Contact Agent - Brand new house for rent near Independence Monument, Tonle Bassac Commune

Multi property enquiry