កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ដី សំរាប់ជួល ក្នុង Dangkao

បានរកឃើញ 15 ដី សម្រាប់ Rent in Dangkao, Phnom Penh

ដីឃ្លាំងសំរាប់ជួល

CommercialLand  
$6,134
ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
CommercialLand សម្រាប់ rent នៅ Cheung Aek, Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីឃ្លាំងសំរាប់ជួល

ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Cambodia Properties Limited (CPL)
+855235555566

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business land for rent 65m x 32m Rental price: $ 6500/month Land size: 65m x 32m

ដី  
$6,500 $6,500/m2
2080m2
ក្រាំងពង្រ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Krang Pongro, Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business land for rent 65m x 32m Rental price: $ 6500/month Land size: 65m x 32m

ក្រាំងពង្រ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land For Sale in Dangkor

ដី  
$1,000,000
10000m2 10000m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Sak Sampov, Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land For Rent in Dangkor

ដី  
$8,000
100m2 100m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Prey Veaeng, Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Rent in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land For Rent in Dangkor

ដី  
$2,000
3562m2 3562m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Cheung Aek, Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Rent in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land For Rent in Dangkor

ដី  
$1,200
704m2 704m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Rent in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land For Rent in Dangkor

ដី  
$500
900m2 900m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Prey Sa, Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Rent in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for Sales

ដី  
$115,000
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for Sales

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

LAND FOR RENT

ដី  
$11,500 $1/m2
ព្រែកកំពឹស, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Preaek Kampues, Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - LAND FOR RENT

ព្រែកកំពឹស, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Mr. Tep Chankavy
+855 77 909 216

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Big Land & Building For Rent

ដី  
$35,000
1m2
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Big Land & Building For Rent

ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។