កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ដី សំរាប់លក់ ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 624 ដី សម្រាប់ Sale in Siem Reap, Siem Reap

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ជ្រាវ/Land for Sale in Siem Reap-Chreav

ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES CAMBODIA: ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-សាលាកំរើក/Land for Sale in Siem Reap-Sala Kamreuk

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for sale on 2nd round city road

ដី  
$95,000 $367/m2
ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Chreav, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $95,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for sale on 2nd round city road

ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale Siem Reap-Svay Dangkum

ដី  
$350,000 $320/m2
1135m2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $350,000. …
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale Siem Reap-Chreav

ដី  
$223,600 $130/m2
1720m2
ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Chreav, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $223,600. . …
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale Siem Reap-Chreav

ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Good land for sale near by 60 road sokha hotel

ដី  
$6,430,000 $1,000/m2
6434m2
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $6,430,000. .…
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Good land for sale near by 60 road sokha hotel

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale Siem Reap-Svay Dangkum

ដី  
$495,000 $450/m2
1125m2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $495,000. …
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale Siem Reap-Sangkat Siem Reap

ដី  
$800,000 $40/m2
20000m2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $800,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale Siem Reap-Sangkat Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale Siem Reap-Sangkat Siem Reap

ដី  
$300,000 $15/m2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $300,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale Siem Reap-Sangkat Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale Siem Reap Kouk Chak

ដី  
$200,000 $500/m2
400m2 1
គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $20,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 61 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale Siem Reap Kouk Chak

គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី