+855 92 92 1000
Logo

ទីផ្សារសម្រាប់ មានជ័យ

Discover Trends for Cambodia's Most Popular Locations:

មានជ័យ

In the graphs below Realestate.com.kh provides you with:

  • ក្រាហ្វចំនួនពីរបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃមធ្យមទិន្នផលជួលមធ្យមនិងប្រជាប្រិយភាពនៃប្រភេទអចលនទ្រព្យផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់លក់និងជួលនៅក្នុង មានជ័យ ។
  • នៅពេលមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ក្រាហ្វចំនួនពីរបង្ហាញពីតម្លៃលក់ និងជួលជាមធ្យមដោយចំនួនបន្ទប់គេងសម្រាប់អាផាតមិន និងផ្ទះនៅ មានជ័យ ។

ទីផ្សារតម្លៃសម្រាប់អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់នៅ មានជ័យ

រូបតាង

លំនៅដ្ឋានទាំងអស់

អឹផាតមិន/ខុនដូ

ផ្ទះ

ដីទាំងអស់

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

ទីផ្សារតម្លៃតាមបន្ទប់គេងសម្រាប់លក់នៅ មានជ័យ

រូបតាង

អឹផាតមិន/ខុនដូ

1 បន្ទប់គេង

2 បន្ទប់គេង

3 បន្ទប់គេង

ផ្ទះ

2 បន្ទប់គេង

3 បន្ទប់គេង

ទីផ្សារតម្លៃសម្រាប់អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលនៅ មានជ័យ

រូបតាង

លំនៅដ្ឋានទាំងអស់

អឹផាតមិន/ខុនដូ

ផ្ទះ

ដីទាំងអស់

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

ទីផ្សារតម្លៃតាមបន្ទប់គេងសម្រាប់ជួលនៅ មានជ័យ

រូបតាង

អឹផាតមិន/ខុនដូ

1 បន្ទប់គេង

2 បន្ទប់គេង

3 បន្ទប់គេង

ផ្ទះ

2 បន្ទប់គេង

3 បន្ទប់គេង

Home Finder