កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ការិយាល័យ សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 37 ការិយាល័យ សម្រាប់ Rent in Siem Reap

Commercial Building for Rent in Siem Reap-Slor Kram

ការិយាល័យ  
$2,500
1 1 1
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Building for Rent in Siem Reap-Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Space for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

ការិយាល័យ  
$400
1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Space for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Building for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ការិយាល័យ  
$1,300
1 1 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Building for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office space for rent ID: CMFR-189 $200 per month

ការិយាល័យ  
$200
1 21m2
សៀមរាប, សៀមរាប
This is an office space location in central of Siem Reap city just 60m off national road 6A...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office space for rent ID: CMFR-189 $200 per month

សៀមរាប, សៀមរាប

Sarath SOK
+855-17267979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office space 40sqm in siem reap for rent ID: CMFR-178 $400 per month

ការិយាល័យ  
$400
40m2
សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office space 40sqm in siem reap for rent ID: CMFR-178 $400 per month

សៀមរាប, សៀមរាប

Sarath SOK
+855-17267979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office space in center of siem reap city for rent $230 per month ID CMFR-121

ការិយាល័យ  
$230
12m2
សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office space in center of siem reap city for rent $230 per month ID CMFR-121

សៀមរាប, សៀមរាប

Sarath SOK
+855-17267979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office for Rent in Siem Reap

ការិយាល័យ  
$850
1 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office for Rent in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+855 (0)78 904 408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Space for Rent in Siem Reap

ការិយាល័យ  
$750
1 1 2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Space for Rent in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+85578904408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office Space for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ការិយាល័យ  
$700
1 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office Space for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Space for Rent

ការិយាល័យ  
$400
1
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
Commercial Space for Rent សម្រាប់ នៅ Svay Chek, Banteay Meanchey, Cambodia ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Space for Rent

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+(855) 078 904 408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។