កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ការិយាល័យ សំរាប់ជួល ក្នុង Bkk 3

បានរកឃើញ 13 ការិយាល័យ សម្រាប់ Rent in BKK 3, Chamkarmon, and others

Building for rent

ការិយាល័យ  
$35,000 $35,000/m2
65
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for rent

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building for rent

ការិយាល័យ  
$10,000
10 10
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for rent

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Space To Lease Along Monivong Blvd.

ការិយាល័យ  
$4,200 $28/m2
150m2
Monivong Blvd., បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Space To Lease Along Monivong Blvd.

Monivong Blvd., បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Sovichheka Sun
+855 95 777 363

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

95 Sq m office space for rent @ Boeng Keng Kang 3 area

ការិយាល័យ  
$1,100
1 95m2 N
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 95 Sq m office space for rent @ Boeng Keng Kang 3 area

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office for Rent | 275m2 | 17$ | On Main Street

ការិយាល័យ  
$17
1 1 1 1m2 1
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $17. . ប្រសិនបើអ្នក...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office for Rent | 275m2 | 17$ | On Main Street

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

រស់ សុជាតិ
+85517500732

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office forRent | 398m2 | 17$ | On Main Street

ការិយាល័យ  
$17
1 1 1 1m2 1
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $17. . ប្រសិនបើអ្នក...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office forRent | 398m2 | 17$ | On Main Street

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

រស់ សុជាតិ
+85517500732

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

WorkZone Office Space

តម្លៃជួលចាប់ពី $4,000
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Offices  
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
commercial Offices1 for rent2 ក្នុង BKK 33 ID 1095494
ការិយាល័យ
$4,000
200m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WorkZone Office Space

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

WorkZone Office Space
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Suitable for office,in Boeng Keng Kang 3 Rental price: $4500 per month (negotiated)

ការិយាល័យ  
$4,500 $4,500/m2
7 8
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Suitable for office,in Boeng Keng Kang 3 Rental price: $4500 per month (negotiated)

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office space for rent In Boeng Keng Kang 3 Rental price: $15 per square

ការិយាល័យ  
$15 $15/m2
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office space for rent In Boeng Keng Kang 3 Rental price: $15 per square

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice office space for rent in Boeng Keng Kang 3 Rental price: $12 per square

ការិយាល័យ  
$12 $12/m2
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice office space for rent in Boeng Keng Kang 3 Rental price: $12 per square

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។