កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ការិយាល័យ សំរាប់ជួល ក្នុង Toul Tum Poung 1

បានរកឃើញ 18 ការិយាល័យ សម្រាប់ Rent in Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, and others

Building for rent

ការិយាល័យ  
$9,000
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for rent

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office for Rent

ការិយាល័យ  
$3,500
5 6
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office for Rent

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building for Rent in Toul Tompoung

ការិយាល័យ  
$15,000
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Rent in Toul Tompoung

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Mao​ Tse​ Tung Blvd, 608 SQM whole ground floor for rent

ការិយាល័យ  
$8,900
4 608m2 N
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Mao​ Tse​ Tung Blvd, 608 SQM whole ground floor for rent

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

230 SQM brand office space for rent @ Tuol Tumpoung 1

ការិយាល័យ  
$4,000
2 3 230m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 230 SQM brand office space for rent @ Tuol Tumpoung 1

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

68 Sq m office space for rent @ Tuol Tumpoung area

ការិយាល័យ  
$952 $12/m2
3 68m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 68 Sq m office space for rent @ Tuol Tumpoung area

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

74 Sq m office space for rent @ Sangkat Tuol Tumpoung 1

ការិយាល័យ  
$1,063 $13/m2
3 74m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 74 Sq m office space for rent @ Sangkat Tuol Tumpoung 1

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

100 Sq m office space for rent @ Tuol Tumpoung 1

ការិយាល័យ  
$1,540 $14/m2
3 100m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 100 Sq m office space for rent @ Tuol Tumpoung 1

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office Space for Rent

ការិយាល័យ  
$1,400
100m2 1
Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office Space for Rent

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

ខូហ្ស៊ី ហូម
+855NaN

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office Space for Rent

ការិយាល័យ  
$888
60m2 3
Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office Space for Rent

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

ខូហ្ស៊ី ហូម
+855NaN

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។