36 អចលនទ្រព្យ

មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
residential ក្រាំងធ្នង់, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
1
6
6
80m2
$400
residential ផ្សារដើមថ្កូវ, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
2
100m2
$730
residential ផ្សារដើមថ្កូវ, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
3
100m2
$850
residential គោកឃ្លាំង, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
1
5
6
90m2
$500
residential ផ្សារដើមថ្កូវ, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
3
100m2
$750
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

Seyha Song

16 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Seyha Song

ទាក់ទង Seyha Song

Seyha Song

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Seyha Song

ទាក់ទង Seyha Song

អំពី សុង សីហា

Welcome to Cambodia! As we are Christian agencies, we are really honored and happy in showing and bringing you to stay in a nice accommodation. We have many types of apartments units, houses, and accommodations and condos. The price is really fit to your budget. Please feel free to contact us by the email at seyhaworshipteamleader@gmail.com or phone number +85587574979. Thank and be blessed to your family.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី