115 អចលនទ្រព្យ

residential ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
$650,000
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
6
10
10
$2,900,000
residential ផ្សារដើមថ្កូវ, ចំការមន, ភ្នំពេញ
$2,500
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
4
7
7
$4,500,000
residential ស្ទឹងមានជ័យ១, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
4
5
$275,000
residential ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
9
14
16
$15,000
residential ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
3
8
9
$3,000
residential ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
7
10
$3,500
commercial បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
40
45
$6,000
commercial បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
40
45
$6,000
residential និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
4
5
$220,000

ភ្នាក់ងារ

Thet Seyha

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Thet Seyha

ទាក់ទង Thet Seyha

Say Chanrithy

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Say Chanrithy

ទាក់ទង Say Chanrithy

Poun Buntheng

Property Rent & Sale in Phnom Penh

1 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Poun Buntheng

ទាក់ទង Poun Buntheng

Leng Phanit

Building. land .villa . house . and warehouse

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Leng Phanit

ទាក់ទង Leng Phanit

Chong Chivorn

Warehouse / Villa/ Building /House /Land

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Chong Chivorn

ទាក់ទង Chong Chivorn

Phan Sothea

House, Villa, Land Warehouse,Building

24 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Phan Sothea

ទាក់ទង Phan Sothea

Leng Sreyneang

Serviced apartment Condo

4 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Leng Sreyneang

ទាក់ទង Leng Sreyneang

Ny rasin

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Ny rasin

ទាក់ទង Ny rasin

Ny Tinat

70 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Ny Tinat

ទាក់ទង Ny Tinat

Phan Sreyneth

Condo & Serviced Apartment

14 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Phan Sreyneth

ទាក់ទង Phan Sreyneth

អំពី Basac Realty

Basac Realty was first established in 2013. Since its launch, the company has grown in leaps and bounds thanks to building strong relationships with their clientele based on transparency, trust and world class customer service.

With several years experience in a wide range of properties - including sale, rent and management - across Phnom Penh, Basac Realty has a solution for all types of customers.

Whether you are seeking Service Apartments, Villas, Flat/Houses, Factories, Warehouses, Land, Buildings or Office Space, Basac Realty will help you to negotiate with the landlord to get the best possible price. First Royal pride themselves in the fact that they increase prices to take advantage of their customers.

Basac Realty is also an agency on the rise - with plans to expand the brand throughout all of Cambodia’s cities/provinces in the next 5 to 10 years.

Partner with an agency you can trust - and get the most out of the Cambodia property sector. Contact the friendly team at Basac Realty today!

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី