7 អចលនទ្រព្យ

residential ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
1
2
3
50m2
$35,500
borey ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
$35,500
residential ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
1
2
3
81m2
$47,925
residential ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
1
4
5
81m2
$70,875
residential ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
1
4
5
81m2
$80,325
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

Sale office

6 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sale office

ទាក់ទង Sale office

អំពី Borey Ratanak Phnom Penh-បុរី រតនៈ ភ្នំពេញ

Experience the most luxurious way to enjoy living on Villa Prince for sales in Cambodia, with prestigious design based on the esthetic values of symmetry and the European classical style, perfectly in tune with the Khmer culture. Villa Prince is the flagship of Borey Ratanak Phnom Penh. It is uniquely able to host the Khmer extended family by providing the optimum luxury and comfort up to the top social status level.
Contact us now for more information

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី