3 អចលនទ្រព្យ

borey គោករកា, ព្រែកព្នៅ, ភ្នំពេញ
$72,800
residential គោករកា, ព្រែកព្នៅ, ភ្នំពេញ
1
2
3
61m2
$72,800
residential គោករកា, ព្រែកព្នៅ, ភ្នំពេញ
1
4
5
67m2
$169,800
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

Romanea Sale Office

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Romanea Sale Office

ទាក់ទង Romanea Sale Office

អំពី Borey Romanea

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី