581 អចលនទ្រព្យ

residential បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
114m2
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
$123,500
residential Hunsen Blvd., ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
2
5
6
508m2
$449,500
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
2
91m2
$225,134
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
$340,655
residential បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
3
2
148m2
$2,900
residential បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
114m2
$1,900
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
2
$2,000
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
3
3
$3,200
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
$1,400
residential ទួលគោក, បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
3
2
$175,000
residential 41 Norodom blvd, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
3
3
197m2
$597,462
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
36m2
$130,000
residential កែប, កែប, កែប
3
2
2
245m2
$475,000
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
3
2
75m2
$240,000

ភ្នាក់ងារ

Jonathan Flexer

Manager, Residential Project Marketing

8 អចលនទ្រព្យ

2 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Jonathan Flexer

ទាក់ទង Jonathan Flexer

Sidara Chhay

Senior Sales Executive

95 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sidara Chhay

ទាក់ទង Sidara Chhay

Sovichheka Sun

Leasing Executive

9 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sovichheka Sun

ទាក់ទង Sovichheka Sun

Sonita EM

Residential Executive

15 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sonita EM

ទាក់ទង Sonita EM

Chhay Chansitharat

Leasing Executive

57 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Chhay Chansitharat

ទាក់ទង Chhay Chansitharat

Sreyneang Chhim

Leasing Executive

11 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sreyneang Chhim

ទាក់ទង Sreyneang Chhim

Leakhena Rith

40 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Leakhena Rith

ទាក់ទង Leakhena Rith

Thida Ann

9

8 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Thida Ann

ទាក់ទង Thida Ann

Anna Dungca

Leasing Executive

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Anna Dungca

ទាក់ទង Anna Dungca

Voleap Nam

Sales Executive

8 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Voleap Nam

ទាក់ទង Voleap Nam

Chakrya Long

Retail Leasing Executive

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Chakrya Long

ទាក់ទង Chakrya Long

Thalyna Chum

Retail Leasing Administrator

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Thalyna Chum

ទាក់ទង Thalyna Chum

Bopha Chea

8

40 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Bopha Chea

ទាក់ទង Bopha Chea

ទេព​​ សុភារិន

Leasing Executive

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ ទេព​​ សុភារិន

ទាក់ទង ទេព​​ សុភារិន

Sivmey Prak

Senior Retail Leasing Executive

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sivmey Prak

ទាក់ទង Sivmey Prak

ឃុត ធីតា

Junior Leasing Executive

8 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ ឃុត ធីតា

ទាក់ទង ឃុត ធីតា

Romdoul Choeun

Leasing Executive

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Romdoul Choeun

ទាក់ទង Romdoul Choeun

Janusz Drag

Assistant Sales Manager

158 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Janusz Drag

ទាក់ទង Janusz Drag

Residential Sales Executive

Residential Sales Executive

17 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Residential Sales Executive

ទាក់ទង Residential Sales Executive

Thyda Pov

Leasing Manager

4 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Thyda Pov

ទាក់ទង Thyda Pov

ជេមស៍ ហដជ៍

Director

14 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ ជេមស៍ ហដជ៍

ទាក់ទង ជេមស៍ ហដជ៍

Sonita Pich

Leasing Manager

130 អចលនទ្រព្យ

2 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sonita Pich

ទាក់ទង Sonita Pich

Sorphea Sin

Senior Leasing Executive

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sorphea Sin

ទាក់ទង Sorphea Sin

None None

Office Leasing Executive

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ None None

ទាក់ទង None None

Alany Ly

Sales Executive

17 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Alany Ly

ទាក់ទង Alany Ly

Antoine Fuller

Assistant Leasing Manager

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Antoine Fuller

ទាក់ទង Antoine Fuller

Daly Pel

Assistant Leasing Manager

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Daly Pel

ទាក់ទង Daly Pel

អំពី CBRE Cambodia

Advantage Property Services Co. , Ltd គឺជាភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានី ភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ Advantage គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន CBRE Group ដែលជាក្រុមហ៊ុន Fortune 500 និង S & P 500 ដែលមានការិយាល័យកណ្តាលនៅទីក្រុងឡូសអេនជឺលេសនិងជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនិងវិនិយោគទុនធំបំផុតរបស់ពិភពលោក (គិតតាមចំណូលឆ្នាំ 2015) ។ ក្រុមហ៊ុននេះមាននិយោជិកជាង 70.000 នាក់ (មិនរាប់បញ្ចូលសាខា) និងបម្រើម្ចាស់អចលនវត្ថុវិនិយោគិននិងអ្នកកាន់កាប់អចលនទ្រព្យតាមរយៈការិយាល័យជាង 400 កន្លែង (មិនរាប់បញ្ចូលសាខា) ទូទាំងពិភពលោក។
នៅលើឆាកអន្ដរជាតិ CBRE បានផ្តល់នូវដំបូន្មានជាយុទ្ធសាស្រ្តនិងការប្រតិបត្តិសម្រាប់ការលក់និងជួលអចលនទ្រព្យ។ សេវាកម្មសាជីវកម្ម; ទ្រព្យសម្បត្តិបរិក្ខារនិងការគ្រប់គ្រងគម្រោង ប្រាក់កម្ចីធនាគារ; ការវាយតម្លៃនិងការវាយតម្លៃ សេវាអភិវឌ្ឍន៍ ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ និងការស្រាវជ្រាវនិងពិគ្រោះយោបល់។
ក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia បានជួលភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2007 នៅពេលដែលទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញទើបតែចាប់ផ្តើមហោះហើរ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក CBRE បានបង្កើតនូវបណ្តាញសេវាកម្មអចលនទ្រព្យចម្រុះដូចជាសេវាកម្មគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ។ ទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើអ៊ិនធឺរណែតផ្តល់ជូននូវជម្រើសផ្ទះសំរាប់ជួលនិងផ្ទះល្វែងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាការជ្រើសរើសទីតាំងការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗសម្រាប់ជួលរួមទាំងវីឡានិងឃ្លាំងពាណិជ្ជកម្មនិងរោងចក្រផងដែរ។
CBRE Cambodia Professional Services:

ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ:

CBRE គឺជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។ យើងមានលទ្ធភាពបង្កើតបទពិសោធន៍ក្នុងស្រុករយៈពេល 20 ឆ្នាំការស្រាវជ្រាវអចលនទ្រព្យនិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្តាញការិយាល័យរបស់ CBRE នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 52 ទូទាំងពិភពលោក។ ទស្សនវិស័យសកលលោករបស់យើងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អតិថិជនពីវិនិយោគិនក្នុងស្រុកឯកជនទៅកាន់ស្ថាប័នក្រៅប្រទេស។
ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យនិងការប្រឹក្សាយោបល់:

នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវនិងរបាយការណ៍វាយតម្លៃលើអចលនទ្រព្យកម្ពុជាអ្នកត្រូវការសេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាននិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ។ អ្នកវាយតម្លៃរបស់ CBRE ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយភ្នាក់ងារ Royal Chartered Surveyors ហើយមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផ្តល់សេវាវាយតម្លៃសម្រាប់អចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងអាស៊ី។ សេវាវាយតម្លៃត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយការអំពាវនាវដល់អ្នកឯកទេសចំណេះដឹងពីការិយាល័យនៅប្រទេសថៃវៀតណាមហុងកុងនិងសិង្ហបុរី។
ស្រាវជ្រាវនិងពិគ្រោះយោបល់:

CBRE Cambodia Research & Consulting ផ្តល់ជូននូវព័ត៌មាននិងការវិភាគអំពីលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងនិន្នាការនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើមទុននិងអចលនទ្រព្យ។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យទូលំទូលាយចំណេះដឹងនិងជំនាញទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូននូវការវាយតម្លៃដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតបច្ចុប្បន្នភាពនិងទូលំទូលាយនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា។
ទីប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ:

យើងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មស្វែងរកការិយាល័យថ្មីសម្រាប់អ្នកជួលនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានមិត្តភាពក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានាដែលមានបំណងបង្កើតការិយាល័យថ្មីមួយនៅភ្នំពេញអាចរកឃើញនូវបទពិសោធន៍ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចនិងចំណាយពេលច្រើន។ ក្រុមហ៊ុន CBRE កម្ពុជាអាចបន្ធូរបន្ថយដំណើរការបាន។

ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ:

ក្រុមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យនិងអ្នកវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទនៅរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបនិងរមណីយដ្ឋានធំ ៗ ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សូមទាក់ទងជាមួយ CBRE Cambodia នៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

Cambodia Real Estate Awards 2018

CBRE Cambodia has been awarded as the best property management agency, Commercial Agency and People's Choice Award of the year.

Our judges believe that CBRE Cambodia have displayed excellent services to guests and commercial tenants, as well as outstanding research of the market both locally and globally. Their track record with commercial buildings is outstanding, and for these reasons CBRE Cambodia are our 2018 Commercial Agency of the Year.

CBRE Cambodia have provided property management to Prince Phnom Penh Tower since 2011. Serving for two owners during its management, CBRE Cambodia have maintained impressive occupancy levels and tenant loyalty in a highly competitive market. For these reasons, our judges have named CBRE Cambodia - Prince Phnom Penh Tower - the 2018 Property Management Company of the Year.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី