126 អចលនទ្រព្យ

residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
45ម៉ែតការ៉េ
$125,000
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
45ម៉ែតការ៉េ
$130,000
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
45ម៉ែតការ៉េ
$130,000
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
45ម៉ែតការ៉េ
$125,000
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
22ម៉ែតការ៉េ
$130,000
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
22ម៉ែតការ៉េ
$880
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
15ម៉ែតការ៉េ
$850
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
45ម៉ែតការ៉េ
$840
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
45ម៉ែតការ៉េ
$800
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
45ម៉ែតការ៉េ
$830
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
76ម៉ែតការ៉េ
$128,000
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
38ម៉ែតការ៉េ
residential វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
1
1
55ម៉ែតការ៉េ

ភ្នាក់ងារ

1

7 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

General Manager

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Property Officer

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Senior Sale Executive

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Condo and Apartment Senior Sale Executive

25 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Condo and Apartment Senior Sale Executive

10 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Senior Sale Executive

44 អចលនទ្រព្យ

3 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Sale agent

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Senior Sale Executive

35 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

អំពី Century 21 Fuji Realty

Century 21 Fuji Realty is an affiliate of the Century 21 International network. CENTURY 21 Real Estate was founded in 1971 and is today the largest and most recognized real estate company in the world, with 5,200 offices worldwide, in 79 countries, and more than 58,000 real estate professionals. Cambodia is the 75th official country for CENTURY 21 Real Estate.

Century 21 Fuji Realty is based in Phnom Penh, Cambodia, with a range of professional real estate services including valuation, agency, management and consultancy.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: