266 អចលនទ្រព្យ

residential , បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
2
$250,000
residential , បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
$42,000
residential , បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
$175,000
residential , បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
$95,000
residential បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
$83,000
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
2
$1,000
residential បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
$500
residential , ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
2
$1,500
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
$500
residential 63 252, វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
1
1
1
$800
residential , បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
2
$95,000
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
38ម៉ែតការ៉េ
residential វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
1
1
55ម៉ែតការ៉េ
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
1
76ម៉ែតការ៉េ
$128,000

ភ្នាក់ងារ

Property Officer

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Senior Sale Executive

69 អចលនទ្រព្យ

4 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Senior Sale Executive

39 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

1

6 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

Agency

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Sale agent

62 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Condo and Apartment Senior Sale Executive

41 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី Century 21 Fuji Realty

Century 21 Fuji Realty is an affiliate of the Century 21 International network. CENTURY 21 Real Estate was founded in 1971 and is today the largest and most recognized real estate company in the world, with 5,200 offices worldwide, in 79 countries, and more than 58,000 real estate professionals. Cambodia is the 75th official country for CENTURY 21 Real Estate.

Century 21 Fuji Realty is based in Phnom Penh, Cambodia, with a range of professional real estate services including valuation, agency, management and consultancy.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: