6 អចលនទ្រព្យ

project No.58,Street R8, Phnom Penh City Center,, ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
1600
$230,328
residential No.58,Street R8, Phnom Penh City Center,, ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
1
1
63m2
$230,328
residential No.58,Street R8, Phnom Penh City Center,, ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
1
1
66m2
$237,636
residential No.58,Street R8, Phnom Penh City Center,, ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
2
1
89m2
$323,820
residential No.58,Street R8, Phnom Penh City Center,, ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
3
2
134m2
$483,444
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

Marketing Manager

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី Graticity Real Estate Development Co.,Ltd

GRED
As a representative of Cambodia's high-end real estate projects, One Park has made an good example of the semi-completed home for sale, becoming an innovative benchmark for a market of new completed home buying in Phnom Penh. The developer GRED is an international multi-industrial enterprise that focuses on real estate development and deepens in urbanization. It has succeeded on many large-scale real estate projects in Beijing, Shanghai, Canada, Australia and Australia.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក នោះ៥ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅអ្នក
តើអ្នកចង់រកទិញ ជួល ឬលក់អចលនទ្រព្យ? *
សូមជ្រើសរើសជម្រើសមួយ
តើទីតាំងណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍? *
សូមជ្រើសរើសទីតាំងអចលនទ្រព្យល្អបំផុតរបស់អ្នក។
តើប្រភេទអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះ? *
សូមជ្រើសរើសប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលអ្នកពេញចិត្ត។
តម្លៃប៉ុន្មាន? *
សូមដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមាន
សរសេរបន្ថែមព័ត៌មាន ពីតម្រូវការរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង