354 អចលនទ្រព្យ

residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
100ម៉ែតការ៉េ
$500
residential R1 Angkor blvd, ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
2
3
2
129ម៉ែតការ៉េ
$165,000
residential Acacia, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
2
108ម៉ែតការ៉េ
$230,000
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
45ម៉ែតការ៉េ
$750
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
130ម៉ែតការ៉េ
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
28ម៉ែតការ៉េ
$700
residential បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
50ម៉ែតការ៉េ
$700
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
130ម៉ែតការ៉េ
$1,600
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
62ម៉ែតការ៉េ
$700
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
57ម៉ែតការ៉េ
$900
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
99ម៉ែតការ៉េ
$300,000
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
99ម៉ែតការ៉េ
$260,000
residential 34-36 St 288, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
76ម៉ែតការ៉េ
$190,000
residential 1 Harvard Street, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
60ម៉ែតការ៉េ
$190,000
residential ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
3
2
130ម៉ែតការ៉េ
$155,000

ភ្នាក់ងារ

Sale Agent

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Sales Agent

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Sales Agent

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Sale Agent

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Sales Agent

68 អចលនទ្រព្យ

9 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Sales Manager

45 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Sale Consultant

177 អចលនទ្រព្យ

2 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

21 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

Sale Consultant

42 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី Open House Cambodia

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: