1730 អចលនទ្រព្យ

residential No 134Eo St 118, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
1
2
$85,000
residential ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
$85,000
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
$55,000
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
$55,000
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
$55,000
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
$800
residential St. 468, ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
$380
residential ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
2
$1,200
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
$55,000
residential ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
1
2
2
$1,550
residential សែនសុខ, ភ្នំពេញ
1
2
3
$70,000
commercial Stueng Tmey Village, សៀមរាប, សៀមរាប
9
9
residential ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1
residential បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
1
1
residential ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
1
1

ភ្នាក់ងារ

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

42 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

222 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

286 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

1073 អចលនទ្រព្យ

4 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

11 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

6 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

6 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

6 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

26 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

28 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

4 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី SEAPS: South East Asia Property Services

Seaps has a portfolio of rental properties, including landed homes, apartments and businesses, and also sells all kinds of properties and existing businesses – in Phnom Penh, Siem Reap & Sihanoukville. Seaps also has a targeted selection of new development condo offerings, for those looking for a strata titled investment property, or modern new home. And if you need to sell or rent your property, our team are ready to represent you – and make sure you get the best result for your property investment. They can also provide full valuation services.

Cambodia Real Estate Awards 2018

SEAPS Cambodia delivers great service to its clients which was displayed through strong testimonials and evidence to show our judging panel a clear ability to close deals and aggressively build and train a strong sales and rentals team in both Phnom Penh and Sihanoukville.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ:

ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក នោះ៥ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅអ្នក
តើអ្នកចង់រកទិញ ជួល ឬលក់អចលនទ្រព្យ? *
សូមជ្រើសរើសជម្រើសមួយ
តើទីតាំងណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍? *
សូមជ្រើសរើសទីតាំងអចលនទ្រព្យល្អបំផុតរបស់អ្នក។
តើប្រភេទអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះ? *
សូមជ្រើសរើសប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលអ្នកពេញចិត្ត។
តម្លៃប៉ុន្មាន? *
សូមដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមាន.
សរសេរបន្ថែមព័ត៌មាន ពីតម្រូវការរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង