12 អចលនទ្រព្យ

land Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1961ម៉ែតការ៉េ
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1909ម៉ែតការ៉េ
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1904ម៉ែតការ៉េ
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
2800ម៉ែតការ៉េ
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1714ម៉ែតការ៉េ
None
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1741ម៉ែតការ៉េ
None
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1795ម៉ែតការ៉េ
None
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
2024ម៉ែតការ៉េ
None
residential Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
2037ម៉ែតការ៉េ
None

ភ្នាក់ងារ

11 អចលនទ្រព្យ

7 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី Song Saa Collective

Through an integrated approach across property, hospitality, design and investment enterprises, as well as a standard-setting foundation, Hong Kong-based Song Saa Collective combines ethics-led business practices with needs-based social actions. Song Saa strives to honour the past, consolidate the present, and build a better future throughout Southeast Asia and beyond.

Song Saa’s first venture, the award-winning Song Saa Private Island, opened in 2012 and pioneered conservation-based luxury tourism in Cambodia’s Koh Rong Archipelago, working with surrounding villages, the Cambodian government, financial investors, donor partners, and broader stakeholders to improve local livelihoods and preserve the region’s marine life and rainforests.

With this knowledge and experience, the Song Saa Collective has created a 21st-century business model that employs business as a positive-and-profitable agent of change. The Collective is currently developing an extensive 200+ hectare Eco-park near Siem Reap’s Banteay Srey. At the heart of this project is the appreciation that, while the prime economic activity is the construction and operation of tourist based facilities, the project entails a strong commitment to the regeneration, restoration and resilience of the project site and its surrounds. This includes a commitment to rewilding indigenous fauna and flora, the restoration of rainforest and wetland communities, the conservation of Khmer heritage and the sustained improvement of local livelihoods. This is all while partnering with the world’s best developers, hotel companies, designers, technologists, conservationists and thought leaders to create a pioneering destination for tourists to experience Cambodia’s unique cultural heritage, natural beauty and personal charm and be inspired to make a difference in the world.

Each Song Saa endeavour is committed to authenticity, integrity, creativity, innovation and beauty, along with a focus on the triple bottom line: delivering outstanding products and services, running a profitable business, and benefiting people and our planet. By incorporating cutting-edge technology, respect for cultural heritage and a design-led aesthetic, Song Saa seeks to empower people from around the world, reviving and regenerating local societies while fostering intimate connections between individuals and their consumption of items and experiences.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: