10 អចលនទ្រព្យ

project Mekong River Street No3, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
695
$80,000
residential Mekong River Street No3, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
1
2
72m2
$160,402
residential Mekong River Street No3, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
1
1
48m2
$107,778
residential Mekong River Street No3, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
1
1
$107,778
residential Mekong River Street No3, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
3
2
127m2
$279,488
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

9 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី Yin Yi Venture Co.,Ltd

YIN YI VENTURE CO.,LTD, established in November 2015, it is the first real estate development company to Cambodia from China to echoed the “Belt and Road” policy. The company was formerly a strong private development company in Jiangsu Province, and has developed several residential and commercial development projects in coastal cities such as Sanya and Zhuhai.
Yinyi Ventures Co., Ltd. is now cooperating with well-known enterprises locally or overboard, namely Jiangsu Nantong Second Construction Group and CBRE (Cambodia) to create the LA VISTA ONE located in Chroy Changvar, Phnom Penh, which is set to be a waterfront palace for the global residents!
Undoubtedly, the company will achieve this goal by adhering to the concept which is “market-oriented, development-oriented, management-oriented, quality-based".

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី