កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

1 Bedroom Apartment For Sale Bkk 3

បានរកឃើញ 32 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in BKK 3, Chamkarmon, and others

This 1 bedroom apartment for sale is located in BKK 3, Phnom Penh.

អាផាតមេន  
$85,000
1 1
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $85,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - This 1 bedroom apartment for sale is located in BKK 3, Phnom Penh.

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121
None None
+855 96 9002 122
None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Unit For Sale

អាផាតមេន  
$159,574 $2,616/m2
1 1 61m2 4
320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Apartment for Rent សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមា...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Unit For Sale

320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Keo Ranna
+855 98 935 837

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

One Bedroom for Sale

អាផាតមេន  
$155,638 $2,551/m2
1 1 61m2
320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - One Bedroom for Sale

320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Keo Ranna
+855 98 935 837

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Apartment for Rent

អាផាតមេន  
$141,694 $2,322/m2
1 1 61m2
320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Apartment for Rent សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Apartment for Rent

320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Keo Ranna
+855 98 935 837

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Room for sale

អាផាតមេន  
$155,617 $2,551/m2
1 1 61m2
320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $144,457. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Room for sale

320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Keo Ranna
+855 98 935 837

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

One Bedroom for Sale

អាផាតមេន  
$162,234 $2,659/m2
1 1 61m2
320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $115,900. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - One Bedroom for Sale

320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Keo Ranna
+855 98 935 837

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Condo for sale

អាផាតមេន  
$92,000
1 45m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $92,00...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Condo for sale

ចំការមន, ភ្នំពេញ

HORM SREYKHECH
+855-16998830

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Room for sale

អាផាតមេន  
$158,893 $2,604/m2
1 1 61m2
320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $147,722. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Room for sale

320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Keo Ranna
+855 98 935 837

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

New Apartment for Sale

អាផាតមេន  
$168,723 $2,766/m2
1 1 61m2
320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $157,516. . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - New Apartment for Sale

320 320, បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Keo Ranna
+855 98 935 837

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BKK3 | 1 Bedroom Clean Apartment For Rent In Beong Keng Kang III | $700

អាផាតមេន  
$700
1 1
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This apartment located in the Boeng Keng Kang III neighborhood has 1 bedroom, 1 bathroom, b...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK3 | 1 Bedroom Clean Apartment For Rent In Beong Keng Kang III | $700

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។