កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

1 Bedroom Condo For Sale Bkk 1

បានរកឃើញ 114 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Sale in BKK 1, Chamkarmon, and others

Embassy Central

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
EMBASSY CENTRAL, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 119 ប្រភេទបន្ទប់: Condo, House, Apartment  
1 ទៅ 3 43 ទៅ 144 m2 25 2018
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 43 ទៅ 144 m2 ជាន់: 25
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2018
EMBASSY CENTRAL, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1044794
ខុនដូ
$205,000 $3,360/m2
1 1 W
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 565064
ខុនដូ
POA
1 1 61m2 E
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 565044
ខុនដូ
POA
1 1 63m2 1328m2 W

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Embassy Central

EMBASSY CENTRAL, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Embassy Central
+855969000044

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

J Tower Condo

តម្លៃលក់ចាប់ពី $115,000
តម្លៃជួលចាប់ពី $750
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 107 ប្រភេទបន្ទប់: Condo, House, Apartment  
1 ទៅ 2 19 ទៅ 91 m2 2018
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 19 ទៅ 91 m2
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2018
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1063704
ខុនដូ
POA
1 1 1 45m2 21 N
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1063584
ខុនដូ
$125,000
1 1 1 45m2 19 N

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - J Tower Condo

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

J Tower Condo
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្លាទីនឹម បេយ៍

តម្លៃលក់ចាប់ពី $144,600
តម្លៃជួលចាប់ពី $1,000
Platinum Bay, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 170 ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 3 40 ទៅ 122 m2 35 2016
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 40 ទៅ 122 m2 ជាន់: 35
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2016
Platinum Bay, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1063114
ខុនដូ
$144,600
1 1 49m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Platinum Bay Condominium For Sale and For Rent

Platinum Bay, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Platinum Sale Person
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

East Gem Condo

តម្លៃលក់ចាប់ពី $82,000
BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
បន្ទប់សរុប: 120 ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 2 45 ទៅ 68 m2 25 2019
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 45 ទៅ 68 m2 ជាន់: 25
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2019
BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1067674
ខុនដូ
$117,000 $2,600/m2
1 1 45m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - East Gem Condo

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

East Gem Condo
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

The 352 Platinum

តម្លៃលក់ចាប់ពី $352,240
352 352, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment, Condo  
1 ទៅ 2 100 ទៅ 131 m2
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 100 ទៅ 131 m2
352 352, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1052174
ខុនដូ
$352,240 $3,500/m2
1 1 100m2 77m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1052184
ខុនដូ
$3,500/m2
1 1 106m2 77m2
residential Apartment1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1052064
អាផាតមេន
$3,500/m2
1 1 109m2 76m2 N

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The 352 Platinum

352 352, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Sale Office
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

DE Castle Royal Condominium

តម្លៃលក់ចាប់ពី $140,000
តម្លៃជួលចាប់ពី $1,200
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 2 89 ទៅ 117 m2 32 2005
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 89 ទៅ 117 m2 ជាន់: 32
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2005
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1111524
ខុនដូ
$139,000 $1,562/m2
1 1 1 89m2 5

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DE Castle Royal Condominium

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

DE CASTLE ROYAL
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BRACERIA - BKK1 - LONG LEASE - FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$100,000
1 1 250m2
174, Street 370, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $100,000. . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BRACERIA - BKK1 - LONG LEASE - FOR SALE

174, Street 370, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Beautiful 1-Bedroom Apartment in Prestigious City Centre Enclave

ខុនដូ  
$209,000
1 1
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Embassy Central - Quintessentially Stylish Living សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodi...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beautiful 1-Bedroom Apartment in Prestigious City Centre Enclave

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Fully-Furnished-Japanese Boutique Condominium, BKK1

ខុនដូ  
$129,500 $4,270/m2
1 1 26 E
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ខុនដូ សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $112,200. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Fully-Furnished-Japanese Boutique Condominium, BKK1

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Voleap Nam
+855 85 222 744
Residential Sales Executive
+85595555304

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Fully Furnished Condominium located in Prime BKK1

ខុនដូ  
$199,400
1 1
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
The Fully Furnishes Condominium located in Prime BKK1 សម្រាប់ នៅ Cham...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Fully Furnished Condominium located in Prime BKK1

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។