កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

1 Bedroom House For Sale Tonle Bassac

បានរកឃើញ 10 ផ្ទះ សម្រាប់ Sale in Tonle Bassac, Chamkarmon, and others

1 bedroom Flat for Sale in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$1,000,000
1 2 96m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom Flat for Sale in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1bedroom House For Sale in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$700,000
1 1 141m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1bedroom House For Sale in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 1 Bedroom Townhouse Rental In Tonle Bassac | $550

ផ្ទះ  
$550
1 1
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 1 bedroom, 1 bathroom, flat scr...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 1 Bedroom Townhouse Rental In Tonle Bassac | $550

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 1 Bedroom Top Floor Studio Townhouse Rental In Tonle Bassac | $550

ផ្ទះ  
$550
1 1
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This studio located in the Tonle Bassac neighborhood has 1 bedroom, 1 bathroom, flat screen...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 1 Bedroom Top Floor Studio Townhouse Rental In Tonle Bassac | $550

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 1 Bedroom Townhouse Rental In Tonle Bassac | $400

ផ្ទះ  
$400
1 2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 1 bedroom, 2 bathrooms, and fur...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 1 Bedroom Townhouse Rental In Tonle Bassac | $400

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 1 Bedroom Studio Townhouse Rental in Tonle Bassac | $450

ផ្ទះ  
$450
1 1
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This studio townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 1 bedroom, 1 bathroom, a...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 1 Bedroom Studio Townhouse Rental in Tonle Bassac | $450

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 1 Bedroom Classic Style Renovated Townhouse Rental In Tonle Bassac | $800

ផ្ទះ  
$800
1 1
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This renovated townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 1 bedroom, 1 bathroom...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 1 Bedroom Classic Style Renovated Townhouse Rental In Tonle Bassac | $800

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 1 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $400

ផ្ទះ  
$400
1 2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 1 bedroom, 2 bathrooms and fini...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 1 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $400

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 1 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $400

ផ្ទះ  
$400
1 1
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This nice studio located in the Tonle Bassac neighborhood has 1 bedrooms, 1 bathrooms, natu...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 1 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $400

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom

ផ្ទះ  
$800
1 2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Code: HR5081+1 - Location: Tonle Bassac Chamkamorn - 1 bedroom, 2 bathrooms, living room, ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។