កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

2 Bedroom Apartment For Sale Chroy Changvar

បានរកឃើញ 18 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in Chroy Changvar, Chroy Changvar, and others

2 Bedroom Condo For Sale - Chroy Changvar, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$150,000
2 2 71m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $150,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Condo For Sale - Chroy Changvar, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Condo for Sale in Chroy Chongva with 2 Bedrooms

អាផាតមេន  
$326,700
2 2 121m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodia...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Condo for Sale in Chroy Chongva with 2 Bedrooms

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Luxurious 2-bedroom condo for sale Chroy Changvar $120,000 (neg)

អាផាតមេន  
$120,000
2 1 1 85m2 N
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
In up and coming Chroy Changvar is this large, contemporary two-bedroom apartment overlooki...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Luxurious 2-bedroom condo for sale Chroy Changvar $120,000 (neg)

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Poleak NGETH
+855-23223712

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

WOW!!! 100m2 CONDO URGENT SALE...MEKONG VIEW TOWER

អាផាតមេន  
$100,000
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
SEAPS is Proud to Present.... THIS is the absolute bargain of the century...100 m2, 2 bedro...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WOW!!! 100m2 CONDO URGENT SALE...MEKONG VIEW TOWER

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

[:en]New condo with river view for sale[:]

អាផាតមេន  
$107,440
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
[:en]New condo with river view for sale A luxury serviced apartment and condominium develop...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - [:en]New condo with river view for sale[:]

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

[:en]Nice condo with pool for sale in Chrouy Changvar[:]

អាផាតមេន  
$102,000
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
[:en]Nice condo with pool for sale in Chrouy Changvar, can river view, fresh air and bright...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - [:en]Nice condo with pool for sale in Chrouy Changvar[:]

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Changva | 2 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Chroy Changva | $2,100

អាផាតមេន  
$2,100
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This gorgeous apartment located in the Chroy Changva neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathroo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Changva | 2 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Chroy Changva | $2,100

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Changva | 2 Bedroom Comfortable Condo For Rent In Chroy Changva | $900

អាផាតមេន  
$900
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This comfortable condominium located in the Chroy Changva neighborhood has 2 bedrooms, 2 ba...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Changva | 2 Bedroom Comfortable Condo For Rent In Chroy Changva | $900

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Chang Va | 2 Bedroom Luxury Apartment For Rent in Chroy Chang Va | $850

អាផាតមេន  
$850
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Chroy Changva neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bathr...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Chang Va | 2 Bedroom Luxury Apartment For Rent in Chroy Chang Va | $850

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Chongva | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent In Chroy Chongva | $1,000

អាផាតមេន  
$1,000
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Chroy Chongva neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bathr...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Chongva | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent In Chroy Chongva | $1,000

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។