កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

2 Bedroom Condo For Sale Bkk 1

បានរកឃើញ 154 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Sale in BKK 1, Chamkarmon, and others

Embassy Central

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
EMBASSY CENTRAL, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 119 ប្រភេទបន្ទប់: Condo, House, Apartment  
1 ទៅ 3 43 ទៅ 144 m2 25 2018
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 43 ទៅ 144 m2 ជាន់: 25
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2018
EMBASSY CENTRAL, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1068114
ខុនដូ
POA
2 2 S/W
residential Apartment1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1157924
អាផាតមេន
$2,300 $380,000/m2
2 2 1 W/N
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 565104
ខុនដូ
$250,000
2 1 75m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Embassy Central

EMBASSY CENTRAL, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Embassy Central
+855969000044

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

J Tower Condo

តម្លៃលក់ចាប់ពី $115,000
តម្លៃជួលចាប់ពី $750
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 107 ប្រភេទបន្ទប់: Condo, House, Apartment  
1 ទៅ 2 19 ទៅ 91 m2 2018
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 19 ទៅ 91 m2
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2018
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 893104
ខុនដូ
$134,000 $2,062/m2
2 2 65m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - J Tower Condo

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

J Tower Condo
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

East Gem Condo

តម្លៃលក់ចាប់ពី $82,000
BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
បន្ទប់សរុប: 120 ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 2 45 ទៅ 68 m2 25 2019
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 45 ទៅ 68 m2 ជាន់: 25
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2019
BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1067694
ខុនដូ
$117,710 $2,600/m2
2 1 68m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1067684
ខុនដូ
$117,736 $2,600/m2
2 1 68m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1067724
ខុនដូ
$123,500 $2,600/m2
2 1 47m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - East Gem Condo

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

East Gem Condo
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

The 352 Platinum

តម្លៃលក់ចាប់ពី $352,240
352 352, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment, Condo  
1 ទៅ 2 100 ទៅ 131 m2
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 100 ទៅ 131 m2
352 352, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1052154
ខុនដូ
$434,210 $3,500/m2
2 2 124m2
residential Apartment1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1052094
អាផាតមេន
$460,810 $3,500/m2
2 2 131m2 93m2 N

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The 352 Platinum

352 352, បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Sale Office
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

DE Castle Royal Condominium

តម្លៃលក់ចាប់ពី $140,000
តម្លៃជួលចាប់ពី $1,200
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 2 89 ទៅ 117 m2 32 2005
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 89 ទៅ 117 m2 ជាន់: 32
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2005
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1148884
ខុនដូ
$250,000 $2,155/m2
2 3 1 117m2 184m2 9 E/S
residential Condo1 for sale2 ក្នុង BKK 13 ID 1087584
ខុនដូ
$280,000 $2,800/m2
2 2 1 90m2 100m2 18 S

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DE Castle Royal Condominium

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

DE CASTLE ROYAL
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Condo for sell in BKK1

ខុនដូ  
$280,000 $3,000/m2
2 2 1 90m2 18 S
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ខុនដូ សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $280,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Condo for sell in BKK1

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Van CHANTHA
+855-12253434

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand new condo for sell in BKK1

ខុនដូ  
$380,000 $2,900/m2
2 2 103m2 9
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ខុនដូ សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $380,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand new condo for sell in BKK1

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Van CHANTHA
+855-12253434

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Japanese Project | Best Price 2 Beds for Sale in BKK1

ខុនដូ  
$165,800 $2,550/m2
2 2 65m2 S
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ខុនដូ សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $165,800. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 191 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Japanese Project | Best Price 2 Beds for Sale in BKK1

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Century 21 Regent Realty
+85599555668

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Japanese Project | Best Price 2 Beds for Sale in BKK1

ខុនដូ  
$165,800 $2,550/m2
2 2 65m2 16 S
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ខុនដូ សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $165,800. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 191 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Japanese Project | Best Price 2 Beds for Sale in BKK1

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Edwin 21
+85595333628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 BEDROOM CONDO - FOR SALE - BKK1

អាផាតមេន  
$245,000
2 2 1 86m2 8
ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $245,000. . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 BEDROOM CONDO - FOR SALE - BKK1

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។