កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

2 Bedroom House For Sale Tonle Bassac

បានរកឃើញ 14 ផ្ទះ សម្រាប់ Sale in Tonle Bassac, Chamkarmon, and others

2 bedrooms House For Sale in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$380,000
2 2 84m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms House For Sale in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom House for Sale in Chamkamon

ផ្ទះ  
$140,000
2 1 65m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom House for Sale in Chamkamon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedrooms house for Sale in Chamkamon

ផ្ទះ  
$650,000
2 3
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2 Bedrooms house for Sale in Chamkamon សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms house for Sale in Chamkamon

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

[:en]House for sale in Tonle Basac[:]

ផ្ទះ  
$85,000
2 2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
[:en]House for sale in Tonle Basac, good location in city, not from riverside and Aeon mall...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - [:en]House for sale in Tonle Basac[:]

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $800

ផ្ទះ  
$800
2 2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms, natura...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $800

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse Rental In Tonle Bassac | $450

ផ្ទះ  
$450
2 2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms, natura...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse Rental In Tonle Bassac | $450

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $400

ផ្ទះ  
$400
2 3
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 2 bedrooms, 3 bathrooms, a flat...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $400

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $450

ផ្ទះ  
$450
2 2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms and fin...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $450

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 2 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $1,200

ផ្ទះ  
$1,200
2 1
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 2 bedrooms, 1 bathroom and furn...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 2 Bedroom Renovated Townhouse For Rent In Tonle Bassac | $1,200

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse Rental In Tonle Bassac | $400

ផ្ទះ  
$400
2 1
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This townhouse located in the Tonle Bassac neighborhood has 2 bedrooms, 1 bathroom, natural...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 2 Bedroom Townhouse Rental In Tonle Bassac | $400

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។