កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

2 Bedroom Serviced Apartment For Rent Chroy Changvar

បានរកឃើញ 21 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Chroy Changvar, Chroy Changvar, and others

2 Bedroom Condominium for Lease at Chroy Changvar

អាផាតមេន  
$700
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Condominium for Lease at Chroy Changvar

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ឃុត ធីតា
+85595777867
Sonita Pich
+855969002424

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedrooms Apartment For Rent in Chroy Chongva

អាផាតមេន  
$350
2 1 30m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodia ជ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms Apartment For Rent in Chroy Chongva

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedrooms Apartment For Rent in Chroy Chongva

អាផាតមេន  
$350
2 1 30m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodia ជ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms Apartment For Rent in Chroy Chongva

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

EXCLUSIVE RESORT COMPLEX PHNOM PENH FOR RENT & SALE

អាផាតមេន  
$900
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
EXCLUSIVE RESORT COMPLEX PHNOM PENH FOR RENT & SALE Rent $900 P/M Start from $ 142,000U...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - EXCLUSIVE RESORT COMPLEX PHNOM PENH FOR RENT & SALE

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Changva | 2 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Chroy Changva | $2,100

អាផាតមេន  
$2,100
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This gorgeous apartment located in the Chroy Changva neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathroo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Changva | 2 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Chroy Changva | $2,100

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Changva | 2 Bedroom Comfortable Condo For Rent In Chroy Changva | $900

អាផាតមេន  
$900
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This comfortable condominium located in the Chroy Changva neighborhood has 2 bedrooms, 2 ba...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Changva | 2 Bedroom Comfortable Condo For Rent In Chroy Changva | $900

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Chang Va | 2 Bedroom Luxury Apartment For Rent in Chroy Chang Va | $850

អាផាតមេន  
$850
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Chroy Changva neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bathr...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Chang Va | 2 Bedroom Luxury Apartment For Rent in Chroy Chang Va | $850

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Chongva | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent In Chroy Chongva | $1,000

អាផាតមេន  
$1,000
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Chroy Chongva neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bathr...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Chongva | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent In Chroy Chongva | $1,000

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Changva | 2 Bedroom Beautiful Apartment For Rent In Chroy Changva | $1,200

អាផាតមេន  
$1,200
2 3
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This apartment located in the Chroy Changva neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms, natur...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Changva | 2 Bedroom Beautiful Apartment For Rent In Chroy Changva | $1,200

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chroy Changva | 2 Bedroom Apartment Rental In Chroy Changva | $1,100

អាផាតមេន  
$1,100
2 2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
This apartment located in the Chroy Changva neighborhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms, natur...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chroy Changva | 2 Bedroom Apartment Rental In Chroy Changva | $1,100

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។