កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

2 Bedroom Serviced Apartment For Sale Toul Tum Poung 1

បានរកឃើញ 28 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, and others

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $800

អាផាតមេន  
$800
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This well designed apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 2 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $800

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedrooms Luxury Apartment For Rent in Toul Tum Poung I | $1,000

អាផាតមេន  
$1,000
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This bright apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathroo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedrooms Luxury Apartment For Rent in Toul Tum Poung I | $1,000

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $950

អាផាតមេន  
$950
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This bright apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathroo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $950

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $800

អាផាតមេន  
$800
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bath...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $800

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom New Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $750

អាផាតមេន  
$750
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This gorgeous apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathr...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom New Serviced Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $750

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent in Toul Tum Poung I | $700

អាផាតមេន  
$700
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This bright apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathroo...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent in Toul Tum Poung I | $700

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $1,050

អាផាតមេន  
$1,050
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bath...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $1,050

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $500

អាផាតមេន  
$500
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This  apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 2 bathrooms, bu...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Toul Tum Poung I | $500

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Russian Market | $850

អាផាតមេន  
$850
2 3
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This new apartment located in the Russian Market neighbourhood has 2 bedrooms, 3 bathrooms,...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Apartment Rental in Russian Market | $850

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent In Toul Tompung I | $650

អាផាតមេន  
$650
2 2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This beautiful apartment located in the Russian Market neighbourhood 2 bedrooms, 2 bathroom...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Russian Market | 2 Bedroom Serviced Apartment For Rent In Toul Tompung I | $650

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។